Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

KØN. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes det nye dialogforum, der skal igangsætte og koordinere konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i dansk film. Allerede på første møde blev tre nye initiativer sat i søen.

Rammerne for det nye dialogforum, der skal medvirke til at realisere Det Danske Filminstituts og branchens målsætning om en bedre kønsbalance i dansk film, er nu på plads. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes dialogforummet for første gang på Filminstituttet og vedtog allerede her tre nye initiativer.

"Det var et meget veloplagt dialogforum, der mødtes til et effektivt og konstruktivt første møde," siger Henrik Bo Nielsen, adm. direktør på Det Danske Filminstitut. "Som jeg tidligere har nævnt, er det en længerevarende proces at skabe dybe forandringer i et komplekst felt som dette. Men jeg er meget optimistisk. De tre temaer, dialogforummet har besluttet at sætte i værk, forsøger at begribe og gribe ind i nogle helt fundamentale og afgørende forhold. Jeg tror, de kan få stor effekt."

Fakta

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur.

Filminstituttets bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til i samarbejde med branchen at styrke mangfoldighedsindsatsen med fokus på køn, etnicitet samt social og geografisk baggrund. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film.

Læs mere om mangfoldighedsindsatsen.

Læs Det Danske Filminstituts Målsætning for en bedre kønsbalance i dansk film.

Tre indsatser

Vejen fra uddannelse til debut – undersøgelser og mulige offensiver
Med afsæt i data, der antyder, at færre kvinder end mænd opnår spillefilmdebut efter endt uddannelse, udarbejdes en kvalitativ analyse, der belyser instruktørdimittenders møde med filmbranchen, såvel producentmiljøet og tv-stationerne som Filminstituttet. Undersøgelsen søges udført i tilknytning til et universitet, for eksempel med specialestuderende og -vejleder.

Christina Rosendahl og Danske Filminstruktører er tovholdere på processen. Fra Filminstituttet er Dorthy Rasmussen ankerperson. Deadline er primo oktober 2017.

Frivillig "selvangivelse" på produktioner, der er støttet af DFI
Der udarbejdes et forslag til model for producenters frivillige "selvangivelse" i forbindelse med ansøgning og tilsagn om støtte fra Filminstituttet. Desuden indtænkes en indsats til forankring af modellen i branchen.

Meta Louise Foldager Sørensen og Producentforeningen er tovholdere på processen. Fra Filminstituttet er Henrik Bo Nielsen ankerperson. Deadline er primo juni 2017.

Publikums oplevelse af kønsfordelingen i danske film
Der udvikles en model med sigte på publikums oplevelse, eksempelvis en faglig aktivitet, workshop, møderække eller lignende med fokus på at styrke branchens bevidsthed om kønsfordelingen blandt karakterer i danske film.

Skuespillerforbundet og Danske Dramatikere er tovholdere på processen. Fra Filminstituttet er Kirsten Barslund ankerperson. Deadline for beskrivelsen er primo juni 2017 og for gennemførelse august-september 2017.

Om dialogforum

Dialogforum, der består af ledelserne fra branchens væsentlige organisationer, mødes med faste mellemrum og lægger vægt på at igangsætte og koordinere konkrete aktiviteter. I 2017 er fokus på kønsbalance. På længere sigt ønskes en samling af mangfoldighedsindsatserne. Medlemmerne er:

Christina Rosendahl, formand, Danske Filminstruktører
Jenny Lund Madsen, bestyrelsesmedlem, Danske Dramatikere
Katja Holm, formand, Dansk Skuespillerforbund
Kim Pedersen, formand, Danske Biografer
Klaus Hansen, direktør, Producentforeningen
Meta Louise Foldager Sørensen, direktør, Meta Film og SAM Productions
Piv Bernth, dramachef, DR
René Høyer Jørgensen, sekretariatschef, FAF
Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør, Det Danske Filminstitut
Dorthy Rasmussen, sekretariatschef, Det Danske Filminstitut

Sekretariat: Kirsten Barslund, Det Danske Filminstitut