Tre nye uddannelser for filmformidlere

I dette efterår begynder de første studerende på tre nye, seriøse efteruddannelser for pædagoger, undervisere og formidlere. Det Danske Filminstitut har sammen med andre interessenter inden for kultur- og undervisningsområdet udviklet uddannelserne, som yderligere vil hæve niveauet af brugen af film i arbejdet med børn og unge.

Film- og Medieuddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse i film og filmpædagogik. Den er målrettet lærere og skolebibliotekarer i grundskolen og andre med interesse for film- og medieundervisning. Det unikke ved uddannelsen er den direkte kobling mellem filmanalyse og filmproduktion.

Filmpilot er en efteruddannelse for pædagoger i daginstitutioner. Uddannelsen tilbyder analytiske og pædagogiske værktøjer, som åbner for at inddrage film som en del af læreplanerne.

Kulturformidling til børn og unge er en toårig diplomuddannelse, der lægger op til tværfagligt samarbejde inden for områderne musik, film, teater, dans, billedkunst, litteratur, kulturhistorie og naturhistorie og med inddragelse af museer og biblioteker i processen. Uddannelsen er udviklet af otte af Kulturministeriets institutioner.

Det Danske Filminstitut står for en målrettet indsats over for børn, unge og undervisere: fra de yngste børn på deres første tur i biografen til de garvede lærere, der søger inspiration til at inddrage film i undervisningen. De tre nye efteruddannelser er endnu et vigtigt skridt på området.

Læs mere om Det Danske Filminstituts indsats over for børn, unge og undervisere: www.dfi.dk/boernogunge og http://www.dfi.dk/filmiskolen/filmiskolen.htm. Film- og Medieuddannelsen: www.dfi.dk/filmiskolen og www.cvukbh.dk Filmpilot: www.filmpilot.dk Kulturformidling til børn og unge: www.boernekultur.dk. Yderligere oplysninger:

Film- og Medieuddannelsen og Kulturformidling til børn og ungeDitte Mejlhede, Det Danske Filminstitut3374 3443, dittem@dfi.dkFilmpilotLine Arlien-Søborg, Det Danske Filminstitut3374 3518, lineas@dfi.dk