To ud af tre ser film hver uge

ANALYSE. Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse viser, at to ud af tre ser film mindst en gang om ugen, og det samme gælder for serier. Det er nogle af pointerne i den del af undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med Filminstituttet.

I Kulturvaneundersøgelsen belyser Danmarks Statistik vores forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter i bred forstand – fra motion og sport til koncerter, kunst, film og computerspil.

De dele af undersøgelse, der rummer befolkningens film- og serievaner, er lavet i samarbejde med Filminstituttet. Vi bringer her en række pointer, der blandt andet ser på forbruget fordelt på alder og køn.

Fordeling af film og serier

To tredjedele af befolkningen ser film mindst en gang om ugen. Det samme gør sig gældende for vores forbrug af serier. Undersøgelsen viser også, at der findes flere storforbrugere af serier end af film. 41 % angiver, at de ser serier mindst tre gange om ugen, mens 30 % ser film tre gange om ugen eller mere.

Frekvens af film og serier
 

Forskel på kønnene

Ser man nærmere på forbruget fordelt på køn, fremgår det, at kvinder har et større forbrug af serier end mænd, mens mænd oftere end kvinder ser film.

Frekvens af serier og film fordelt på køn
 

Alder og forbrug

Befolkningens forbrug af film ændrer sig ikke meget over alder. Når man passerer de 55 år, er der dog flere, der ikke ser film hver uge. Andelen, der ser tre eller flere film om ugen, oplever et dyk blandt de 25-44-årige. Undersøgelsen giver ingen bud på, hvorfor der er et fald i denne gruppe, men en del af svaret kan findes i det forhold, at mange har små børn i den periode, hvilket begrænser tiden til at se fim.

For serier gælder det, at jo yngre man er, desto oftere ser man serier. Halvdelene af de 16-24-årige ser serier hver dag. Det tal falder til 20 %, når man fylder 45 år.

Frekvens fordelt på alder for film
 

 Frekvens fordelt på alder for serier
 

I biografen

Det samme mønster gør sig gældende, når man ser på, hvor tit folk går i biografen. Igen er det de unge, der er mest aktive. Der er dog et dyk blandt de 35-44-årige. For de 16-34-årige gælder det, at ca. 30 % har været i biografen inden for de seneste tre måneder. Heraf har halvdelen været i biografen flere gange.

Biografbesøg seneste 3 måneder fordelt på alder
 

Fakta

Tallene i denne artikel bygger på målinger fra Kulturvaneundersøgelsen fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004, 2012 og senest i 2018-2020.

Danmarks Statistik står for gennemførelsen af den seneste undersøgelse, mens tidligere undersøgelser blev gennemført af Kulturministeriet.

En række spørgsmål om film og serier er udarbejdet i samarbejde med Filminstituttet.

Tags: tal og fakta