"Uden MEDIA intet Zentropa"

"Vi ville ikke eksistere, hvis ikke det var for MEDIA." Så kontant lyder det fra Zentropas boss Peter Albæk Jensen. EU's MEDIA program fylder 20 år i maj. FILMupdate fortæller i de kommende uger om det europæiske støtteprogram og betydningen for den danske filmbranche.

Zentropa ville ikke eksistere uden MEDIA

Peter Aalbæk Jensen, direktør i Zentropa, som lige fra starten har modtaget støttekroner fra MEDIA, blandt andet igennem i2i-støtten:

Er der så en helvedes masse bøvl med det? Det var der jo, da vi startede...

”Zentropa er født i 1991 på omtrent samme tid som de europæiske støttesystemer – MEDIA såvel som Eurimages – og vi er kommet over skelsår og alder sammen. Det betyder, at vi har taget en masse børnesygdomme sammen, ligesom vi har delt en masse glæder og en masse besværligheder. Vi ville ikke eksistere, hvis ikke det var for MEDIA. Så er det bare sagt! Det kan godt være man kunne klare sig, hvis man var tysk producent i Tyskland eller fransk producent i Frankrig, men med vores profil er det uladsiggørligt uden MEDIA.
 
Vores film har virkeligt nydt fremme af, at man ønsker europæiske film distribueret, og vi er blevet hjulpet undervejs med at udvikle vores historier til at have en noget mere international appel. Og der har også været nogle særlige støttesystemer, der har kunnet hjælpe os med mellemfinansieringen. Det er altså ikke ét sted alene, vi nyder godt af MEDIA systemet. Det er over en bred front – fra den spæde idé til den færdige film kommer på lærredet.

Er der så en helvedes masse bøvl med det? Det var der jo, da vi startede, men dengang var vi heller ikke vant til at udfylde så mange papirer. I dag skal alt og alle have dem - om vi fotokopierer dem en ekstra gang til MEDIA, har ikke den store betydning! De krav, man stiller fra MEDIA-systemet, er nu også blevet nationale standardkrav, så det opfattes ikke som det store bøvl mere.

Fakta

MEDIA er EU's støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa. Det nuværende MEDIA 2007 program løber frem til udgangen af 2013 og har et samlet budget på 755 millioner euro.

Selve sagsbehandlingen foregår i Bruxelles, men der findes lokale MEDIA Desk kontorer i samtlige 32 MEDIA lande. De har til formål at rådgive og informere om MEDIA programmet og støttemulighederne. 

MEDIA støtter blandt andet:

 • Udvikling af spillefilm, kreative dokumentarer, animation og interaktive værker
 • Efteruddannelse
 • Markedsføring
 • Distribution
 • Ny teknologi
 • Filmfestivaler

MEDIA's hovedmålsætninger er:

 • At styrke europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed, garantere offentlig adgang til filmisk og audiovisuel kulturarv og fremme interkulturel dialog
 • At styrke den europæiske audiovisuelle sektors konkurrencedygtighed i et åbent marked
 • At styrke udbredelsen af europæiske audiovisuelle produkter både inden og uden for EU


MEDIA Desk Danmark er en joint venture mellem Det Danske Filminstitut og EU Kommissionens generaldirektorat for uddannelse og kultur. Kontoret ligger i Filmhuset og består af to medarbejdere, chef Ene Katrine Rasmussen og assistent Ditte Cohn.

 • informerer og rådgiver den professionelle film-, tv- og spilbranche om EU's audiovisuelle politik og programmer 
 • afholder projektmøder – hvor der tilbydes individuel rådgivning om nationale og europæiske støttemuligheder til internationale projekter inden for udvikling, produktion, distribution og ny teknologi
 • rådgiver og hjælper med konkrete MEDIA ansøgninger
 • informerer om kurser og seminarer i Europa støttet af MEDIA
 • afholder informationsmøder og seminarer til gavn for en professionalisering og internationalisering af den danske branche

Der har været en masse snak i krogene om MEDIAs betydning efter 2013, og til det kan jeg kun sige, at uden MEDIA ville Zentropa ikke være i Danmark. Så ville vi være nødt til at rykke til et større land med bedre mulighed for indtjening.”

Det hele får et løft

Mette Søgaard, marketingschef i Camera Film, der igennem flere år har modtaget distributionsstøtte gennem MEDIA programmet:

”Når vi har besluttet os for at købe en film, betyder det rigtig meget, at vi får en support, der hjælper os til lige at give den der ekstra tand, som gør, at filmen bliver synlig. Når man får støttekroner, tør man satse lidt mere og lave en større markedsføring. For eksempel kan vi lave en cast-tur, så de danske journalister kan møde instruktøren. Vi får råd til at lave en større outdoor-kampagne – slet ikke på niveau med de store amerikanske film, men måske er der mulighed for at lave en buslangside, som man ikke kunne have lavet, hvis man selv sad med hele budgettet. Så jeg synes, at det hele får et løft.

Hvis vi ikke fik penge fra MEDIA programmet, ville vi købe færre europæiske film. Selvfølgelig er indholdet det, vi først tager stilling til. Men det er klart, at vi også kigger på, om vi kan få støtte, hvis det er en europæisk film. Og mulige støttekroner er også et argument sælgerne bruger, når de vil sælge os en film. Nogle gange siger vi alligevel nej, fordi vi skønner, at den ikke kan løbe rundt selv med MEDIA støtte. Hvis man ikke tror på filmen i hjertet, er det lige meget, hvor mange støttekroner den har med i bagagen.”

Et kvalitetsstempel

Karin Johansson-Mex, afgående direktør for Filmkontakt Nord, der modtager markedsføringsstøtte igennem MEDIA programmet. Derudover modtager virksomheden i år støttekroner fra MEDIA Mundus:

”MEDIA støtten har været altafgørende for, at vi har kunnet opnå det industrielle niveau, som vi har i dag. Det er ganske store midler, vi modtager, og uden dem ville det være meget svært for os at gennemføre Nordisk Panorama på samme professionelle plan, som vi gør nu.

Vi er en af de få organisationer, som har en tre-årig kontrakt med MEDIA, og det er jo et kvalitetsstempel ude i verden. Derudover er vi en af de 34 organisationer rundt omkring i Europa, som i år har modtaget penge fra MEDIA Mundus-puljen. Det er jo fantastisk, for det betyder, at vi kan udvikle et projekt koblet til interaktive dokumentarfilm, som det ellers ville have været svært at finde finansiering til.”