Udsigt til dansk-kinesisk samarbejde

Kulturminister Marianne Jelved, der netop er vendt hjem fra et besøg i Kina, ser frem til styrket dansk-kinesisk samarbejde på film- og tv-området.

Kulturminister Marianne Jelved, der netop er vendt hjem fra et besøg i Kina, ser frem til styrket dansk-kinesisk samarbejde på film- og tv-området.

Kunstens sprog er universelt og formår at skabe dialog på tværs af nationaliteter og kulturer

For Marianne Jelved, skal interessen gå begge veje, når man laver international kulturudveksling. Ministeren er netop vendt hjem fra et besøg i Kina som led i en ambitiøst dansk kultursatsning, der i løbet af det næste år tæller mere end 60 projekter indenfor mange kunstarter. Marianne Jelved oplevede her stor og oprigtig interesse for at etablere konkrete samarbejder inden for film- og tv-området:

Fakta

Styrket dansk-kinesisk kultursamarbejde

Kulturudvekslingen mellem Danmark og Kina forstærkes i efteråret 2014 med en særlig kultursatsning, der involverer en række toneangivende kulturaktører i begge lande.  I løbet af de 10 måneder vil danske og kinesiske institutioner i samarbejde præsentere et massivt og ambitiøst kulturprogram. Satsningen udmønter sig bl.a. i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur og kunsthåndværk, samt særlige tiltag med fokus på børn og unge.

"Det var en meget positiv oplevelse", siger Marianne Jelved. "Vi drøftede konkrete spor i samarbejdet, der drejer sig om blandt andet talentudvikling, koproduktioner, film til børn og unge samt at styrke danske film på det kinesiske marked og omvendt. Og der var stor åbenhed fra de kinesiske myndigheders side."

Den danske delegation mødtes i Beijing med direktør Tai Fuschau fra den det kinesiske State Administration for Press, Publication, Film og, Radio and Televison.

"Samarbejdet kan blive meget givtigt for begge parter”, vurderer områdedirektør fra Det Danske Filminstitut Steffen Andersen-Møller, der også deltog i mødet i Beijing.

Kunsten åbner for dialog

Kulturministeren understreger vigtigheden af, at den store satsning har et langsigtet perspektiv.

"Det er et mål, at vi får etableret relationer mellem danske og kinesiske samarbejdspartnere, der holder på længere sigt. Kunstens sprog er universelt og formår at skabe dialog på tværs af nationaliteter og kulturer. Den dialog er vigtig. Vi kan som politikere skabe rammer herfor, men det er op til kulturinstitutioner, kunstnere og borgere at udfylde rammerne med kunst og kultur. Jeg glæder mig meget til at se resultatet af samtalerne om film- og tv-området, hvor Kina og Danmark har en del tilfælles, men også meget at lære af hinanden."

I den kommende tid vil Det Danske Filminstitut i samarbejde med Kulturministeriet præcisere indsatsområderne i aftalen, der efter planen kan underskrives i maj 2015.

Logo til kultursatsning i Kina. Læs mere på http://www.culturedenmark.com/en