Udtalelse om udpegning af Filminstituttets bestyrelse

Det Danske Filminstituts bestyrelse har 1. marts 2021 afholdt ordinært bestyrelsesmøde. På mødet blev kulturministerens svar på § 20-spørgsmål vedrørende bestyrelsens habilitet drøftet, herunder redegørelser til ministeren om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer bestrider medlemskaber, poster eller hverv, der kan være i modstrid med bestemmelsen i filmlovens § 3, stk. 6.
 
Det Danske Filminstituts bestyrelse kan oplyse følgende: 

  1. Kulturministeren udpeger Filminstituttets bestyrelse, og alle indstillede kandidater afleverer et CV til ministeriet i forbindelse med deres udpegning eller redegør på anden vis for deres tilknytning til filmbranchen. Udpegning sker således på et transparent og åbent grundlag.
  2. Bestyrelsen sagsbehandler ikke konkrete støttetildelinger og har ikke direkte indflydelse herpå.
  3. Der har i indeværende bestyrelsesperiode ikke været tilfælde af konkrete sager, hvor det har været aktuelt at forholde sig til bestyrelsens habilitet – hverken løftet internt i bestyrelsen eller som påstand udefra.

Bestyrelsen, Det Danske Filminstitut

Kontakt

Anders Kronborg
Bestyrelsesformand
Det Danske Filminstitut
anders.kronborg@leo-pharma.com