Udviklingsstøtte ifølge Børsen

RETTELSE. Dagbladet Børsen bringer den 1. april under overskriften "Kendte instruktører taber udviklingsstøtte på gulvet" en række opgørelser over de udviklingsstøtter, tre navngivne instruktører har modtaget.

Opgørelserne baserer sig tilsyneladende på DFI-oversigter tilbage i tiden med angivelse af støttetilsagn, men er ikke en fortegnelse over faktisk udbetalt støtte.

Ud af de 3,6 mio. kroner, som Børsen har opgjort, at Bille August har modtaget, er de 2,5 mio. kroner ikke kommet til udbetaling. Filmprojektet "Burden of Desire", der i sin tid modtog et LOC, har aldrig fået udbetalt støtte.

LOC

LOC = Letter of Commitment

Et LOC udstedes til et filmprojekt, under forudsætning af at konkrete forhold i forbindelse med finansiering eller produktion vil blive opfyldt.
Først når de konkrete forhold kan opfyldes, udløses et endeligt støttetilsagn. 

Af de i alt ca. 4,1 mio. kroner, artiklen angiver som "tabt på gulvet", er de 2,5 mio. således baseret på forkerte oplysninger.

DFI har i den anledning bedt Børsen om en rettelse.