Underverden er set af lige så mange som Stranger Things

ANALYSE. Du ved måske, at Netflix har premiere på 3. sæson af serien 'Stranger Things' i dag, men vidste du også, at en dansk film som 'Underverden' er set af lige så mange? Begge har fuldstændig den samme udbredelse – nemlig en penetration på 14 % af danskere mellem 15 og 79 år på tværs af vinduer.

Både 'Underverden' og 'Stranger Things' er overrepræsenteret i gruppen 15-49 år, men 'Stranger Things' har en overrepræsentation i Hovedstaden, hvor 'Underverden' er bredt repræsenteret geografisk. Filminstituttet præsenterede for nyligt helt nye indsigter om danskernes forbrug af spillefilm og serier i analysen 'Vidste du? – 2019'.

Tal fra 'Vidste du?' viser også, at det er en myte, at serieudbuddet kanibaliserer på danskernes filmforbrug. 99% af alle adspurgte ser film, og faktisk er andelen, der ser film dagligt steget fra 9 % til 12 % siden 2017, og mere end 50 % ser film mindst en gang om ugen. Størstedelen af danskere tilkendegiver også, at de ikke selv mener, at deres serieforbrug har påvirket deres filmforbrug, hvilket i kombination med andre datakilder indikerer, at der er tale om et kombinationsforbrug og ikke enten/eller. At danskerne også ser film, heriblandt danske film, understreges af, at de danske film har en markant større udbredelse end de mest hypede serier på de udenlandske tjenester. 

"Vi kan se i vores data, at 'Alle for én'-filmene eller 'Afdeling Q'- filmene har langt større og bredere udbredelse end de mest populære eller hypede serier som 'House of Cards' eller 'Games of Thrones', og ’Der kommer en dag’ eller 'Underverden' er fx langt mere populære end 'Big Little Lies' eller 'The Handmaids Tale'" siger lanceringskonsulent Sanne Juncker Pedersen.

'Vidste du?' er overskriften på et løbende analysekoncept, der monitorerer publikums holdninger, adfærd og forbrugsmønstre i forhold til spillefilm og serier. Analysekonceptet blev udarbejdet for første gang i 2017 af Filminstituttet med det formål at vise danske films udbredelse på tværs af platforme og perspektivere det reelle omfang og brug af serier inden for aldersgruppen 15-79 år. 

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

I analysen har Filminstituttet spurgt ind til 200 spillefilm og mere end 120 serier. Hermed er der skabt overblik over udbredelsen af danske spillefilm på tværs af vinduer (biograf, streaming og tv) og etableret et katalog over udbredelsen af danske og udenlandske serier. Dette giver en ny gennemsigtighed omkring, hvor stor udbredelse de enkelte serier reelt har, og med hvilken publikumsprofil – i mangel på datatransparens fra bl.a. Netflix og HBO. 

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i maj 2019 gennemført i alt 2.500 CAWI-interview med 15-79 årige.

Få flere indsigter om danskernes film- og serieforbrug i præsentationen 'Vidste du? – 2019'.

Læs hele præsentationen

Tags: tal og fakta