Unge tager ordet om internettets fremtid

Beslutninger om internettet bliver taget af en generation, som først har lært internettet at kende som voksne. Men den 26. august kommer de unge til orde på konference om internettets fremtid.

"Børn og unge bruger internettet meget, så de burde også have en indflydelse på, hvordan det skal være. Og regeringen skal sørge for, at det ikke går galt, og at der ikke kun er spas og løjer."

Sådan skriver én af de i alt 4000 unge, som deltog i Medierådet for Børn og Unges store online-rundspørge. Anledningen er den årlige konference om internettets fremtid, som afholdes af IT- og Telestyrelsen, hvor internettets muligheder og udfordringer tages op til debat.

Fakta

Medierådet klassificerer film i Danmark og vejleder forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge. Herudover er Medierådet ”Awareness Centre” under EU’s Safer Internet Programme. Formålet er at forberede børn og unge på det digitale borgerskab med viden, kampagner, vejledning og undervisningsinitiativer målrettet skoler, forældre og børn. Medierådet arbejder i den forbindelse sammen med nationale stakeholders samt 27 andre videncentre i Europa via det internationale netværk Insafe (www.saferinternet.org).

Se mere her: www.medieraadet.dk

En anden skriver: "Internettet skal være frit, og folk skal behandle hinanden på samme måde, som de selv vil behandles. Folk, som ikke forstår, at man ikke bare kan skrive lige, hvad man har lyst til, skulle til gengæld ikke have adgang til internettet overhovedet."

Som et indspark til debatten og som opvarmning til selve konferencen har de unge givet deres holdninger til kende om, hvem der skal bestemme over internettet, hvordan man kan gøre nettet mere sikkert, og hvilke tre net-rettigheder, der er vigtigst. Resultatet er en lang række interessante synspunkter, som viser, at de unge virkelig har noget på hjerte, når det handler om internettets fremtid.

Jeg synes bare, at det skal være sådan, at alt det, man laver på nettet, skal være hemmeligt, så vi ikke bliver overvåget på den måde. Så en flok magtfulde mennesker ikke har kontrol over os.”

Jeg har selv lært at være sikker på nettet, og det er ret let. Hvis man er stor nok, ved man godt selv, hvordan nettet fungerer. Jeg er 14 år, men man kunne eventuelt lære en 6-9 årig at være sikker.”

De mange holdninger og synspunkter offentliggøres på selve konferencen, den 26. august 2010. Her afholder Medierådet en paneldebat mellem repræsentanter fra rådets børnepanel og it-ordførere fra Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF.

Konferencen afholdes på IT-Universitetet i København kl. 12:30-16:30. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Læs mere om konferencen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

www.youthigf.dk kan du læse mere om Medierådets rundspørge om internettets fremtid blandt unge mellem 13-16 år.

(Citaterne ovenfor er tilrettet af redaktionen.)