Våbenbrødre med nerverne udenpå uniformen

ODENSE FILM FESTIVAL. Instruktør Cav Bøgelund går nye veje med animationsfilmen "Våbenbrødre", der er inspireret af virkelige hændelser fra Afghanistan-konflikten. Filmen er nu udtaget til OFF14.

"Det var vigtigt for mig at "Våbenbrødre" blev et drama og ikke en action-krigsfilm", siger Cav Bøgelund. "Snarere end blod og lemlæstelse vil jeg vise, hvordan soldaterne arbejder."

Psykologisk drama skorter det i al fald ikke på i filmen, der er udviklet i samarbejde med premierløjtnant Martin Tamm Andersen. Han lægger stemme til filmens hovedperson, "Ørn", og har selv været i Afghanistan.
"Våbenbrødre", som er i dansk konkurrence på Odense Film Festival, følger den garvede og hårdføre delingsfører Ørn, og Mikkel, en grøn og uskyldsren tolk. Mikkels forgænger omkom i et overraskelsesangreb, der nær også dræbte Ørn. Tragedien får i første omgang ikke Ørn til at ryste på hånden, men de danske soldater begynder at tvivle på, om deres lokale allierede vitterlig også er deres allierede. Med nerverne udenpå uniformen drager de på mission for at finde og destruere et opiumslager. Ørn må kæmpe med at holde sammen på den nervøse deling – og efterhånden også på sin egen psyke.

Fra fodtudsernes synsvinkel

I hvor høj grad lægger filmen sig op af et virkeligt hændelsesforløb?

"Filmen er fiktion på den måde, at den mere er inspireret af, end baseret på virkelige hændelser," siger Cav Bøgelund. "Men det hele er sket, bare ikke i den rækkefølge og heller ikke i alle tilfælde for danske tropper. Overraskelsesangrebet skete fx på engelske soldater, som Martin arbejdede sammen med. Andre ting i filmen skete for ham selv.
Men det var vigtigt for os, at vi ikke tilførte noget, som ikke kunne være sket i virkeligheden. Selvom det er en animationsfilm, kunne alle indstillinger i filmen være filmet af en kameramand, hvilket også fremmer autenticiteten, håber jeg."

Var det svært at "sælge" idéen om noget så usædvanligt som en delvist dokumentarisk animationsfilm?

"Nej. Jeg tror tværtimod, at det var en stor styrke med hensyn til at få filmen realiseret, at vi prøvede nogle nye ting af."

"Våbenbrødre" tager følsomme emner op, eksempelvis i skildringen af det temmelig tyndslidte sammenhold mellem danskerne og de afghanske styrker. Prægede det jeres arbejdsproces?

"I udgangspunktet ville vi slet ikke have en politisk dagsorden, løfte pegefingre eller tage stilling til, om krigen var legitim eller ej. Det er dog umuligt i praksis; man kan ikke undgå, at moraler om krigen og dens grundlag dukker op undervejs. Men vi ønskede at placere kameraet hos soldaterne og skildre, hvad der er rigtigt og forkert for dem i en given situation. Det er ikke tilfældigt, at der ikke er noget 'helikopterblik' i filmen. Det er fodtudsernes synsvinkel, publikum får."

Kaserneterapi

Soldaterjargonen virker meget autentisk, hvilket også er imponerende i betragtning af, at du ikke selv har aftjent værnepligt. Var der megen research involveret?

"Martin har læst manuskriptet igennem mange gange og påpeget alle unøjagtigheder. I tidlige udgaver af manuskriptet holdt vi så at sige tilskueren i hånden og forklarede bl.a., hvad militære forkortelser stod for. Senere besluttede vi dog at stole på, at det er muligt at orientere sig i filmens handling uden denne hjælp."

Du har lavet filmen på udebane med det aarhusianske produktionsselskab Ja Film. Hvordan forløb det samarbejde?

"Aldeles smertefrit. Jeg blev taget rigtig godt imod af det sammentømrede team derovre, som entusiastisk kastede sig ind i projektet. Aarhus har et fedt filmmiljø, og jeg vil rigtig gerne lave mere derovre."

Jeg kan forstå, at du tog utraditionelle metoder i brug for at få den lydside, du ville have?

"Ofte bliver lydsiden til animationsfilm indspillet i studiet med én skuespiller ad gangen, og det kan give en kold, klinisk klang, hvor replikkerne kommer til at lyde urealistisk perfekte. Så vi bragte hele holdet – der primært bestod af amatørskuespillere – sammen i fuld uniform på Høvelte kaserne, hvor de gik march med oppakning og spillede alle filmens scener fysisk, som om det var et teaterstykke. Det var et sats, men det gav pote i form af en mere autentisk lydside. Nogle af de soldater, der medvirker i filmen, fortalte mig desuden, at det var terapeutisk for dem at genopleve nogle af tingene fra deres udsending i sikre rammer. Det er nok det, jeg er allermest stolt over ved filmen."

"Våbenbrødre" er i den danske konkurrence på Odense Film Festival, hvor den vises mandag den 25. august. Filmen er støttet af New Danish Screen.

"Våbenbrødre" kan ses på Filmcentralen fra den 1. september.

Tags: OFF14