EU-udbud af spedition og kurerservice

Det Danske Filminstitut udbyder EU-udbud af spedition og kurerservice. Udbudsformen er begrænset udbud.

Leverancebeskrivelse

Ansøgninger om prækvalifikation med den krævede dokumentation skal være Det Danske Filminstitut i hænde senest d. 24. januar 2012 kl. 12.00.Find udbudsmateriale, samt tro- og loveerklæring vedrører punkt 1 og 2 i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.1, herunder.

Kun prækvalificerede tilbudsgivere vil blive opfordret til at afgive tilbud. 

 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk