ADMINISTRATION

Afdelingen varetager økonomi- og regnskabsopgaver i form af registreringer af alle økonomiske aktiviteter på drift og tilskud, budgettering, rapportering og ledelsesinformation, statistik samt økonomi- og aktivitetsanalyser. Afdelingen står for løn- og personaleadministration, journalisering og har ansvar for ejendomsdrift og -vedligehold, varemodtagelse, post og diverse indkøb.