Filmstøtte

Filmstøtte er Filminstituttets område for støtte til film og andre billedbårne fortællinger. Området støtter udvikling, produktion og lancering af kortfilm, dokumentarfilm, spillefilm og digitale spil samt talentudvikling på ordningen New Danish Screen og støtte til tværmedielle projekter. Under Public Service Puljen ydes støtte til udvikling og produktion af tv-drama, tv-dokumentar og tv-programmer til børn og unge. Derudover ydes støtte til biografer, distributionsinitiativer, afholdelse af danske festivaler, import af art house film og almene formål.