IT & AV

IT & AV udfærdiger og implementerer Filminstituttets IT-strategi og IT-sikkerhedspolitik. Afdelingen har ansvaret for projektledelse af IT-relaterede udviklingsprojekter på tværs af organisationen.

IT-afdelingen varetager desuden drift, support og udvikling af interne it-systemer og tekniske installationer, herunder biografteknik i Cinemateket og filmproduktionsudstyr i Film-X og Filmværkstedet.