Udbud af Content Storage Management

Det Danske Filminstitut ønsker tilbud på leverance af arkiveringssystem til Filmarkivets digitale samlinger.

Leverancebeskrivelse

Det Danske Filminstitut Filmarkivet har gennem særligt tilskud, fået mulighed for at digitalisere arkivets samling af videobånd på formaterne 1”C og U-matic fra perioden 1975-1995. De digitale filer fra projektet skal kunne bevares og håndteres ved en totalløsning i et såkaldt Content Storage Management System (CSM). Dette system skal sikre en arkiveringspraksis som på bedste måde kan sikre multimedie-data for eftertiden.

Systemet skal være i stand til at konvertere de arkiverede masterfiler til andre videoformater til formidling og der skal være mulighed for at integrere CSM systemet med den eksisterende registrerings-database gennem ODBC adgang.

I forbindelse med Filmarkivets overgang fra analog til digital arkivering, er der behov for at den valgte CSM løsning vil være i stand til at håndtere alle professionelle video- og biograf formater og dertil hørende digitale basismaterialer, hvoraf enkelte mastermaterialer kan have en samlet størrelse på op til 4TB.

Om udbuddet

Opgaven udbydes som et EU-udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og anmodninger om supplerende oplysninger skal være Det Danske Filminstitut i hænde senest den 1. december 2011. Henvendelser, der modtages efter denne frist, kan ikke forventes besvaret.

Skriftlige spørgsmål og anmodninger om supplerende oplysninger skal sendes til Jacob Trock og sendes til e-mail jacobt@dfi.dk

Senest den 3. december 2011 udsender Det Danske Filminstitut en besvarelse af spørgsmål og eventuelt supplerende materiale på filminstituttets hjemmeside (www.dfi.dk). Besvarelsen vil sikre spørgernes anonymitet.

Frist

Tilbud skal være Det Danske Filminstitut i hænde senest den 9. december 2011 kl. 12.00 på adressen:

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Att.: Jacob Trock

Tilbud bør mærkes ”Content Storage Management”. Såfremt mærkning undlades, kan tilbud utilsigtet blive åbnet før tilbudsfristens udløb som led i den almindelige behandling af post hos Det Danske Filminstitut.

Tilbud skal afgives og afleveres i papirformat og kan ikke afgives elektronisk.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
dfi@dfi.dk