Annette Klit Kjær

Redaktør – Almene Formål / Revenue Manager – spillefilm

Vurdering og prioritering af ansøgninger til Almene Formål, i team med projektkoordinator Nikoline Riget. Sagsbehandling af spillefilmproduktioner, herunder vurdering og godkendelse af tilbagebetalingsplaner, indtægtsopgørelser og tilbagebetaling, ansøgninger om dispensation vedr. biografdistribution og afskrivning af støtte.