Dreyer-projektet

Dreyer stående til højre i billedet under optagelserne til Michael. ©DFI/FWMS
Dreyer-projektet består af to dele:1. Et formidlingssite: www.carlthdreyer.dk 2. Katalogisering af Carl Th. Dreyer-samlingen i en database

Hvorfor laver vi det?

  • Af Filmloven af 1997 fremgår det, at Filminstituttet har til opgave ”At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, (…), at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden”. Såvel Carl Th. Dreyers position og betydning som samlingens karakter gør, at det er en naturlig prioritet for Filminstituttet. 
  • Dreyer er den største danske filmkunstner og bliver stadig efterspurgt, både herhjemme og internationalt.  
  • Filminstituttet får mulighed for at vise og formidle nye sider af Dreyer gennem et indgående kendskab til arkivalierne i samlingen. 
  • Samlingens tilstand – og dermed bevaringen af den – optimeres ved at den registreres, digitaliseres og ompakkes.