Animationsceller

Close-up af animationscelle, som er opbygget med collage-teknik af bemalet papir og direkte akrylbemaling på celluloseacetat plastark.
Billed- & Plakatarkivet modtog 40 kasser med de originale tegneceller til animationsfilmen "Fuglekrigen i Kanøfleskoven" fra Nordisk Film i sommeren 2005.

Pilotprojekt

Det har igennem længere tid været billedarkivets ønske at arbejde med bevaring af originalmateriale til animationsfilm. Med doneringen af materialet fra Nordisk Film fik vi en unik mulighed for at gøre mere ud af dette hjørne af den danske filmhistorie - i arbejdet med materialet fra en kendt og elsket film.

Vi har derfor valgt "Fuglekrigen i Kanøfleskoven" (Jannik Hastrup, DK, 1990), som vores pilotprojekt for en større research omkring de forskellige aspekter af bevaringsarbejdet med denne type materiale. Projektet forventes afsluttes i løbet af december 2007.

Arbejdet med animationsfilm

Pilotprojektet med "Fuglekrigen i Kanøfleskoven" betyder ikke at billedarkivet i større udstrækning skal til at restaurere animationsfilm, men at vi ønsker at erhverve viden omkring denne del af filmhistorien gennem research og forsøg. Samtidig giver det arkivet endnu bedre forudsætninger for fortsat at modtage og (op)bevare denne type materiale, som vi af og til får tilbudt af filmselskaberne.

Danmark har en betydningsfuld filmhistorie, når det drejer sig om animationsfilm. Vi er kendt for at være foregangsland, når det drejer sig om udvikling af nye teknikker - og for at forhøje bevidstheden om det vigtige i at tilegne sig viden på samtlige mulige bevaringsområder. Billedarkivet vil gerne udvide vores virke i den retning med dette projekt.

Målet med projektet er at etablere en optimal bevaring af animationsfilm, med anvisninger til hvorledes arbejdet med denne type projekt bedst gribes an. Vi håber også at opnå en forøget bevidsthed om animationsfilmens særkender og dermed en væsentlig del af den danske filmhistorie.

Fotos fra animationsprojekt