Bevaring

Sådan kan det se ud, hvis nitratfilm ikke bliver ordentligt bevaret.
Et af Filmarkivets hovedformål er at bevare dansk film.

Bevaring af film kan inddeles i fire områder: