Digitalisering

Fotograf: Peter Sørensen, Das Buro.

Digitalisering af film

Filmarkivet formidler digitalisering af både 16 og 35 mm film. Vi håndterer alene Filmarkivets egne film og digitalisering kan kun ydes i det omfang, at filmens rettigheder tillader det eller til den konkrete rettighedshaver eller med tilladelse fra samme eller til forskningsformål.
• Inden digitalisering foretager Filmarkivet håndtering i form af fremhentning af filmen, kontrol for eventuelle skader, reparationer og filmen bliver renset. Det sker for kundens egen regning. 
• Filer kan afhængig af ønske og filens størrelse leveres på dvd, Blu-ray, download fra UDP-server eller på harddisk/USB-stick. 
• Ved levering som download eller harddisk er formatet enten:
H.246, MPEG4 eller QT ProRes 422.

Kontakt filmarkivet for priser, da disse er meget forskellige alt efter, hvilket slags film, der ønskes digitaliseres.

Kan kun ydes til den konkrete rettighedshaver eller med tilladelse fra samme eller til forskningsformål.

Efter endt digitalisering kan filen leveres til kunden på forskellig vis:

Videofilformater
H.264 Velegnet til web-formidling og visning på computerskærm      
MPEG4 Velegnet biograf-visning/storskærm og lettere redigering
QT ProRes 422 Bruges til professionel redigering
Priser
Fra fil til UDP-server 1500,-
Fra fil til Blu-Ray 1500,-
Fra fil til DVD 600,-
Digitalisering af 16 eller 35 mm film Kontakt Filmarkivet
Filkonvertering 500,-

Priserne gælder, hvis ikke andet er nævnt, pr. påbegyndt arbejdstime og er ikke inkl. fragt og moms. Gældende fra 1. januar 2017 

Medie
Blu-ray 100,-
USB-stik 16GB 200,-
Harddisk 600,-
CRU-Disk med kuffert 3000,-


 

OBS

Clearing af rettigheder

Filmarkivet kræver skriftlig dokumentation på clearing af rettigheder før kopiering finder sted. Rettigheder cleares normalt hos filmens producent eller nationale distributør.

Film er omfattet lov om ophavsret. Det er kundens ansvar, at rettighederne er clearet tilfredsstillende i forbindelse med anvendelse af film overspillet fra film i filmarkivet.

Kontakt

Filmarkivet
filmarkivet@dfi.dk