Donation af film

Foto: Peter Sørensen, Das Buro
Filmarkivet modtager film og filmsamlinger fra mange forskellige steder.

For eksempel fra:

  • andre offentlige institutioner
  • diverse bevægelser og foreninger
  • firmaer
  • dødsboer
  • private
  • ambassader
  • filmbranchens egne folk

Hvilke film modtages

Ved donering af film, vil der i hvert enkelt tilfælde blive skønnet, hvor vidt filmsamlingen hører ind under Filmarkivets indsamlingsområde.

Som hovedregel modtages negativer og andre sikringsmaterialer til dansk færdigproducerede film altid. Negativer og lignende sikringsmaterialer til ikke færdigproducerede film modtages som regel.

Originalmaterialer til dansk producerede film må ikke bortkastes før filmene er blevet tilbudt til Filmarkivet, og Filmarkivet ikke har ønsket at modtage dem.

Kopier af udenlandske film modtages efter skøn. Negativer til udenlandske film henvises til de respektive landes filmarkiver.

Samlinger fra private modtages i det omfang filmenes indhold har national interesse. Private familie- og ferieoptagelser henvises til Det Kongelige Bibliotek og lokale arkiver.

Filmarkivet modtager altid nitratfilm (rullefilm, men ikke planfilm).  

Efter modtagelsen

Når en filmsamling doneres til Filmarkivet, vil filmene blive opbevaret under optimale klimaforhold, der sikrer længst mulig bevaring af materialet. 
Filmsamlingen vil efter modtagelsen blive registreret, enten enkeltvis eller som èn samling. I det omfang det skønnes nødvendigt, vil filmene blive ompakket i arkivholdbare æsker.

Filmens rettighedshaver ændrer sig ikke, når en film afleveres til arkivet; medmindre andet aftales. Donator kan overdrage de indleverede films rettigheder til DFI/Filmarkivet, hvis donator vel og mærke er sikker på at han/hun ejer de pågældende rettigheder.
For alle film, der er i Filmarkivets besiddelse, gælder det, at rettighedshaver spørges om lov inden at filmen anvendes udenfor filmarkivets rammer.

Filmarkivet forbeholder sig ret til at kassere eventuelle dubletter eller fraklip. Kassation og eventuel returnering sker i samråd med donator, hvis dette ønskes.

 

Kontakt

Donationer af fiktionsfilm:

Mikael Braae
Filmarkivar  
Tlf: 33 74 36 29 
mikaelb@dfi.dk 

Donationer af dokumentarfilm og lign.:

Henrik Østergaard
Filmarkivar
Tlf: 33 74 34 20 
henrikoe@dfi.dk