Lån af basismaterialer

Rettighedshaver kan låne basismaterialer, som f.eks. negativer eller masterer fra Filmarkivet. Rettighedshaver er ofte filmens producent eller instruktør.

Booking

Basismaterialer kan bookes gennem Filmarkivets arkivarer. Der må forventes en ekspeditionstid på 10 arbejdsdage fra booking til materialet er tilgængeligt for afhentning/forsendelse. 

Ved bestilling af nitratfilm må der påregnes en ekspeditionstid på 2-3 uger. Nitratfilmene er placeret på fjernlager, og er opbevaret ved minus 5 grader. Filmene er to dage om at tø op. Der er kørsel til fjernlageret hveranden onsdag, men er på grund af optøningen er filmen først klar til brug om fredagen. 
Filmarkivet ønsker altid en kopi at det digitaliserede materiale retur til bevaring. Filmarkivet ønsker i videst mulig omfang at samarbejde med producenter & rettighedshavere for at få digitaliseret filmarven. Ved et sådan samarbejde kan Filmarkivet afstå håndteringsgebyr når digitalt materiale til gengæld gives til Filmarkivet til bevaring.

Priser

Alle basismaterialer (herunder pligtafleverede materialer) pålægges et håndteringsgebyr pr. enhed (spole og bånd) 

 Håndteringsgebyr  600,- pr. enhed

 dog max. 6.000,- pr. film + moms.

Regler for udlån af basismaterialer

  • Inden udlån gennemgår og kontrollerer Filmarkivet basismaterialets tilstand. Låner får ved udlevering af materialet en kopi af tilstandsrapporten. Medmindre andet meddeles Filmarkivet anses tilstandsrapporten for accepteret.
  • Indtil materialet leveres tilbage til Filmarkivet, er ansvaret for materialet låners.
  • Låner og Filmarkivet finder ud af hvilket laboratorium, der håndterer og kopierer eller scanner materialet. Filmarkivet kan forlange, at materialet bliver flugt af en medarbejder gennem kopieringsprocessen på låners regning.
  • Filmarkivet gennemser materialet efter udlån. Er der sket skader siden udleveringen, har låner erstatningspligt.
  • Ved udlån af basismateriale kan Filmarkivet ønske information om placering af eventuelt andet basismateriale. Hvis originalnegativer f.eks. udleveres til scanning eller kopiering kan Filmarkivet ønske oplysninger om, hvor master eller dupnegativer befinder sig. Eventuelt kan andet basismateriale deponeres i Filmarkivet mens udlånet forestår. Scannes materialet ønsker Filmarkivet at modtage en digital kopi af scannet film.
  • Der må selvsagt ikke klippes eller redigeres i udlånt materiale, og start- og billedslut må ikke fjernes.

Kontakt

Udlån vedrørende spillefilm og dokumentarfilm:

Det Danske Filminstituts Filmarkiv
filmarkivet@dfi.dk

Booking

Marianne Jerris
Telefon: 33 74 36 21
E-mail: mariannej@dfi.dk
 

Spørgsmål vedr. spillefilm

Filmarkivar Mikael Braae
Tlf: 33 74 36 29
E-mail: mikaelb@dfi.dk
 

Spørgsmål vedr. dokumentarfilm

Filmarkivar Henrik Østergaard
Tlf: 33 74 34 20
E-mail: henrikoe@dfi.dk