Om ISAN - International Standard Audiovisual Number

ISAN (International Standard Audiovisual Number) er et nummersystem til unik og vedvarende identifikation af audiovisuelle værker og versioner af samme, herunder film, kortfilm, dokumentarfilm, tv-programmer, sportsbegivenheder, reklame, osv.

Gennem ISAN Version er det er muligt at identificere alle relaterede versioner af et værk, såsom varianter (udtryk, manifestationer), sprog, udgaver, klip, medie-elementer, digitale kodninger, osv. ISAN Version giver også mulighed for at identificere nært relateret indhold og øvrige emner, herunder reklamemateriale, soundtracks etc.

Kontakt ISAN

Registreringen kan ske via nedenstående adresse og koster ca. kr. 500. Her man også kan henvende med evt. tvivlsspørgsmål m.m.:

ISAN Denmark 
Filmret ApS, C/O Producentforeningen, 
Bernhard Bangs Allé 25, 2000 Frederiksberg, Denmark
Phone: +45 72 48 42 16
Email: mas@redk.dk
Web: in construction
 

 

Kontakt

Billed- & Plakatarkivet
Tlf. 3374 3593
billedarkiv@dfi.dk