Præventiv bevaring

Når nitratfilm nedbrydes afgiver de nitrøse gasser, som er så sure og reaktive, at jern hurtig korroderer.

Korrekt opbevaring er den mest effektive måde at bevare film på over en længere årrække. Opbevaring i tørt og koldt klima sikrer, at filmens nedbrydning bremses væsentligt. Dermed mindskes risikoen for, at filmen f.eks. bliver sprød og knækker, at farverne bleger og for nitratfilms vedkommende, at filmen opløser sig selv. Forskning har vist, hvor stor en langtidseffekt man opnår med tør og kold opbevaring (se litteraturhenvisning [1] og [2]).

I Filmarkivet i Glostrup bliver en stor del af filmsamlingen opbevaret ved 5o C og 30 % RF. Det er især visningskopier og sort/hvide basismaterialer, der opbevares i dette klima. I sammenligning med almindeligt indeklima (stuetemperatur) og klimaet i det tidligere filmarkiv, har vi dermed opnået en forbedring på mange hundrede år i forventet levetid, se tabel 1.

Endnu bedre ser det ud for den mindre del af samlingen, der består af især basismaterialer til farvefilm. Disse er opbevaret i minus 5o C og ved 30 % relativ luftfugtighed. I dette klima har filmene en forventet levetid på over 2000 år [4].

Filmarkivets nitratfilm opbevares i nitratarkivet, som er beliggende nord for København. Her er temperaturen også minus 5o C og den relativ luftfugtighed er på 30 % . Beregningerne i tabel 1 er lavet på baggrund af celluloseacetat, og kan ikke direkte overføres til cellulosenitrat(nitratfilm). Derfor kan vi ikke angive et forventet antal leveår for nitratfilm i det givne klima, men det gælder for nitratfilm, som for alle andre materialer – at jo lavere temperatur jo længere holdbarhed.

Nedenstående tabel viser hvor mange leveår, man kan forvente sine film har i et givent klima [4]. Jo mere temperaturen sænkes, jo længere kan man bevare sine film. Det er ligeledes vigtigt, at luftfugtigheden ikke bliver for høj, da det giver risiko for mugdannelse, samt en øget hydrolytisk nedbrydning af filmen. Omvendt må luftfugtigheden heller ikke blive for lav, da filmen risikerer at blive sprød.

 

20o C   

80% RF1

10o C   

80% RF2
5o C   

30% RF3
-5o C   

30% RF4
Antal leveår for nye film 45 år 70 år 500 år 2000 år

 

1: Klima svarende til stuetemperatur 2: Klima i det tidligere filmarkiv på Bagsværd Fort 3: Klima i nuværende arkiv i Glostrup 4: klima i nuværende arkiv i Glostrup, samt i nitratarkivet 

RF = relativ luftfugtighed 

Tabel 1: Forventede antal leveår for film opbevaret i forskelligt klima.

Antal leveår skal forstås som det antal år, der vil gå, før filmen bliver ”sur”. At en film bliver ”sur” betyder, at den ved nedbrydning begynder at lugte af eddikesyre. Eddikesyre fraspaltes fra filmen, når denne nedbrydes. Dette kaldes også eddikesyndromet.