Praktisk konservering

Hovedvægten af bevaringsindsatsen lægges enten på præventiv bevaring eller på sikring af film, men det kan også være nødvendigt at vedligeholde filmenes tilstand med praktisk konservering.

Med praktisk konservering menes reparation af ødelagt film. Praktisk konservering udføres på film, der enten skal klargøres til visning i biograf eller til scanning/kopiering. I begge tilfælde bliver revner eller huller i kanten af filmen restaureret med særlig filmtape, så filmen ikke knækker, når den køres i gennem enten projektor, scanner eller kopieringsmaskine.

På Filmarkivet bliver filmene ofte ultralydsrenset inden visning/kopiering. Ultralydsrens fjerner støv og fedt fra filmen. Derudover anvendes ingen former for kemisk behandlinger i Filmarkivet, så som f.eks. redimmensioneringglætning eller lakering. Risikoen ved brugen af disse metoder, anses for større end nytteværdien i bevaringsmæssig henseende.