enda

Gerda Jensen

(1909)

Skuespillerinde. Født ?, død 1909. Ansat ved Dagmarteatret og medvirkede i et par tidlige film hos Nordisk Films Kompagni.

Nekrolog i Aftenbladet 2. september 1909: "Skuespillerinden Gerda Jensen død. Død dagen efter Brylluppet, netop som Lykken vinkede hende i Møde.
En af Dagmarteatrets unge, virkelig levende Kræfter, Gerda Jensen, er Natten til i Gaar afgaaet ved Døden. Hun blev 24 Aar. Snart en halv Snes Aar havde den unge Pige tjent Dagmarteatret og gjort sig særdeles fordelagtig bemærket i en Uendelighed af Smaaroller. Hun besad et frodigt Lune og en ypperlig karakteriseringsevne. Netop denne Sæson, hvor Fru Oda skal staa ved Roret, havde hun mere end nogensinde glædet sig til at arbejde paa Teatret. Hun vidste jo, at Fru Oda altid drager Omsorg for de Unge, og Gerda var af de første, der skulde have været frem i noget stort. For blot to Dage siden stod hun Brud med en svensk Installatør Gustav Johanneson. Brylluppet blev fejret i hendes lille Hjem i Blaagaardsgade, hvor Glæden og Lykken var overstrømmende. Dagen derpaa mødte hun som sædvanlig punktlig til Prøve paa Teatret. Det var Dagmarteatrets Førsteforestilling "Kongen" det gjaldt, og hun skulde indlede Stykket som "første Maske". Bjørnson havde rost hendes Udførelse af den lille Rolle. "De har Fantasi! De driver det til noget!" - havde han sagt, og den lille Gerda følte Blodet svulme i sin Aare. Efter Prøven var der paa Scenen et lille Gilde i Anledning af "Mester Oles" og Dahlins Jubilæum. I dette deltog hun, og var som sædvanlig glad og munter.
Da hun henad Midnat kom Hjem, fortalte hun stadig livlig og tilfreds om den glade Aften, hun havde haft, og at Fru Oda, der først nu havde erfaret, at Gerda var bleven gift, havde omfavnet og lykønsket hende og lovet at sende hende en stor Potteplante. Kort efter at hun var gaaet til Ro, døde hun roligt og stille - lykkelig som Brud."

Filmografi Priser Festivals
Title År Funktion Category
Den hvide Slavinde 1907 Den unge pige DK/Kort fiktion
Der var engang 1907 Medvirkende DK/Kort fiktion
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film, dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution, og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med. Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution, foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.
Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film, dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution, og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med. Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution, foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.