Konspiration

Om filmen

Billedet som skrift, skriften som billeder... Med billeder fra Verdensbanken og en tekst af forfatter Peter Laugesen handler filmen om økonomiens skrift og skriftens økonomi. Bevidstheden er sprogets koloni, enhver handling er en del af en nødvendig kolonikrig. Glemmer du, så husker jeg det mord for mord.

”Sammen med digteren Peter Laugesen lavede de Waal i 1971 den politisk bevidste ”skrift-film” Konspiration. Filmens idé blev udviklet gennem en lang brevveksling mellem Laugesen og de Waal. – Allan de Waals oplæg til Kortfilmrådet af 8/6 1970 taler om en film, der ”bygger på en æstetisk fascination ved forholdet mellem skrift og billede, men først og fremmest på ideen om via film at gå ind i det politiske forhold mellem ”sprog” og ”realitet”, revolten i ”teksten” og forandringen i ”omgivelserne”, relationen mellem ”tekst” og ”billede”.

Begivenhederne i efteråret 70 gav filmen et aktuelt tilsnit: Verdensbanken holdt møde i Bella Centret 20.-27. september 1970, og Danmark var ved den lejlighed vært for 3000 gæster, deriblandt Bankens præsident, Robert McNamara, der havde været USA's forsvarsminister under Vietnam-krigens optrapning. Det kom til nogle af de voldsomste af mange års demonstrationer, der udartede i regulære gadekampe, hvorunder demonstranterne kastede brandbomber mod politiet. (…)

Den meget komplekse film har flere lag: lydsiden består dels af en speakerstemme, der oplæser tørre facts fra bl.a. statistikker om rige og fattige landes indkomst pr. indbygger og disse landes vækstrate, dvs. verden i tal med tallenes sløring af sociale realiteter. Disse opremsninger veksler med citater fra danske ”eksperter” og økonomer – f.eks. udtaler økonomer sig om modsætningerne mellem rige og fattige lande, og justitsministeren forsvarer politiets vold under demonstrationerne – samt citater fra de Waals og Laugesens brevveksling. Som kontrast til alt dette høres til slut en barnesang.

Billedsiden udgøres af en dobbelteksponering dels af de filmede optagelser dels af en skreven tekst, således at billede og tekst står oven i hinanden. Der er optagelser fra demonstrationerne og af sæder for magtkoncentration (f.eks. Nationalbanken) samt af brosten.

Den skrevne tekst består dels af korte velkendte citater, der via en let omskrivning har fået en ny betydning: ”Glemmer du, så husker jeg det mord for mord” o.l. Men vigtigst, af en filosofisk tekst af Laugesen, som står svært læseligt på lærredet og sprænger billedrammen. Laugesens tekst, der er af oppositionel art, er håndskrevet og står således med den personlige skrifts hidsighed. De to kerneord i teksten, ”nemt” og ”uhyggelige”, opsummerer den mentale tilstand i en verden, der tror sig overskuelig med tal, som dækker over uhyggelige realiteter. De afsluttende billeder af opbrudte brosten virker udløsende i en direkte opfordring til handling”. (H. Krarup og C. Nørrested: 'Eksperimentalfilm i Danmark', s. 97-98. Borgen 1983) 

Credits

Instruktør: Allan de Waal
Manuskript: Allan de Waal
Fotograf: Gregers Nielsen
Speaker:  Erik Thygesen

Fakta

Kategori
Eksperimentarfilm

Instruktør
Allan de Waal

Udgivelsesår
1971

Producent
Allan de Waal for Kortfilmrådet

Varighed og format
13 min., s/h, tone