Her er Kuwait

Om filmen

Filmen skildrer moderniseringen af Kuwait som et mønstersamfund for landene i den arabiske verden. Hver dag kommer, hvad der svarer til, 10 millioner kroner ind i oilieindtægter. Indbyggerne betaler ingen skat og har fri adgang til uddannelse og sygehus. Der er fælles skoler for piger og drenge. Det politiske system er stadig domineret af sheik-familierne. De gamle ørkensamfund er stort set helt væk fra Kuwait, velstanden er betydelig. Traditionen findes tilsyneladende kun i musikprogrammerne på TV. Titlen referer til Radio Kuwaits præsentation af alle udsendelser.

Takket være lokale sheiker, og med hjælp fra olieindustrien og Carlsbergfondet blev det muligt for professor Glob at udstyre store danske arkæologiske ekspeditioner til Bahrein, Kuwait, Qatar og flere af de mindre stater i området ved den persiske golf. Arbejdet indledtes i 1953. Gennem 11 sæsoner vendte Glob og hans kollega, den engelskfødte arkæolog Geoffrey Bibby, samt en lang række medarbejdere årligt tilbage til udgravningerne, og deres fornemste resultater er fundet af Dilmuns hovedstad på Bahrein-øen, og en søhandelsplads på Failaka ved Kuwait.

Flere og flere danske videnskabsfolk, billedkunstnere, komponister og filmfolk deltog over årene, og de danske medier - radio, ugeblade og tv - dækkede begivenhederne. Sv. Aage Lorentz fulgte gennem årene Glob-ekspeditionerne og producerede to film, 'Dilmun' og 'Her er Kuwait', på baggrund af det omfattende materiale.

”Globs kultursyn er globalistisk før sin tid, ligesom hans holistiske syn på forholdet mellem fantasi, videnskabelig registrering og fortidsforståelse er det. Hans syn på kulturmødet, som vigtigt for videnskaben, smitter af på alle deltagere i Dansk-Arkæologisk Bahrein Ekspedition. Det kom der reelle videnskabelige resultater ud af såvel som en række film, der gav danskerne helt nye perspektiver på mellemøstlige forhold. (…) 

Fælles for disse film er, at de har blik for det moderne samfunds indtog i mellemøstlig kultur. Desuden kommenteres det “orientalistiske” blik danskerne ofte retter mod de arabiske lande. Ekspeditionsdeltagere, som f.eks. Svend Åge Lorentz og Jette Bang, viser med deres film danskerne de arabiske lande på måder, som ligger langt fra stereotype fremstillinger af klansamfund præget af mystiske og eksotiske forhold” (Læs mere i Glob og kulturmødet).

Credits

Instruktør: Svend Aage Lorentz
Manuskript: Svend Aage Lorentz
Fotografer: Henning Bendtsen, Ole Schultz
Speaker:     Henning Skaarup

Fakta

Kategori
Ekspeditionsfilm

Instruktør
Svend Aage Lorentz

Udgivelsesår
1968

Produktionsselskab
Svend Aage Lorentz

Rekvirent
Kuwait Oil Company

Varighed og format
30 min., farve, tone