Den danske filmarv i spil

Sculpting the Past er skabt med ambitionen om at sætte den danske filmarv i spil – eller på spil. Udstillingen falder i to dele: arkivinstallationen Fortællinger om besættelsen og filminstallationen Acts of Killing.

Ved at lade et nyere dokumentarisk værk - Joshua Oppenheimers banebrydende dokumentarfilm 'The Act of Killing' fra 2012 - møde et udvalg af danske dokumentarfilm fra besættelsestiden, foldet ud som installationer, skabes der et tredje rum, hvor datid møder nutid og vores egen historie anskues med samtidens blik.

I årene efter Anden Verdenskrig opstod i Danmark en politisk fortælling om besættelsestiden, som på pragmatisk vis imødekom det store flertals behov for mening og sammenhæng. Danske propagandafilm fyldte før, under og efter krigen biografer og skoler og eksemplificerer i dag den kamp om folkesjælen, som fandt sted i perioden. Udstillingen ser med nutidens blik på denne kamp og belyser således den officielle fortolknings udeladelser.

Joshua Oppenheimer benytter sig i 'The Act of Killing' af en usædvanlig metode, der tager udgangspunkt i bødlernes ugerninger under folkedrabet i Indonesien i 1965-66. Med en insisteren på at se bødlerne som hverken gode eller onde løfter han tæppet for den menneskelige psykes evne til at fortrænge og fornægte fortidens uhyrligheder.

Med Oppenheimers metode og udefrakommende blik kastes således også nyt lys over de film, der prægede den danske besættelsestid, og udstillingens dialektiske udformning giver anledning til genfortolkning af begreber som kollektiv erindring og forsoning. Imellem de to installationer etableres et fortolkningsrum, som udfordrer til nye forbindelser mellem kunstneriske og videnskabelige metoder, mellem det offentlige og det personlige, som den enkelte kan læse frem med sit eget ståsted som fortællefilter.

Udstillingen fandt sted i perioden 22/8 2013 til 28/3 2014 i Filmhuset, Gothersgade 55, 1123 København.