Hvordan ser jeg film på filmstriben?

På Filmstriben er der 3 forskellige login-typer: hjemme, i undervisningen eller på biblioteket.
De fleste film på Sculptingthepast.dk skal ses via Filmstriben, som er et website med on-line filmdistribution. Filmstriben drives af DBC (Dansk BiblioteksCenter) i samarbejde med DFI (Det Danske Filminstitut).

Du har følgende tre muligheder for at se filmene:

Hjemme
Når du har valgt en film på Sculptingthepast.dk og klikket på ’Hjemme’, kommer du ind på Filmstriben.dk, hvor du klikker på ’Se filmen – brug din bibliotekspinkode’. Her bliver du bedt om at indtaste dit brugernummer (cpr-nummer) og din pinkode fra biblioteket samt markere den kommune, du bor i. Disse informationer giver dig adgang til at se filmene hjemme, hvis din kommune har en tilslutningsaftale med DBC. Langt de fleste kommuner har en aftale og tilbyder adgang til Filmstribens 'I lænestolen".

Har du ikke en pinkode, skal du henvende dig på dit lokale bibliotek, hvor du får tildelt en kode. Du kan se filmene på din private computer og/eller på din tv-skærm.

På biblioteket
'På biblioteket' bruger du, hvis du sidder på et bibliotek. Filmene kan ses på bibliotekets computere, tv-skæme, storskærme m.v. af enkelte brugere eller ved publikumsarrangementer. Er du i tvivl om din kommunes biblioteker abonnerer på Filmstriben, skal du kontakte dit lokale bibliotek.

I undervisningen
Denne indgang er til brug i undervisningen på skoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner i Danmark, Færøerne og Grønland. Desuden kan lærere og elever med UNI-login se filmene hjemmefra, som en del af undervisningsforløb og -forberedelse.