Forskningsprojekt: Eksperimentalfilm genopdaget

Jørgen Leth og Ole Johns eksperimentalfilm 'Krag-filmen' (1969)
Projektbeskrivelse af Birgitte Thorsen Vilslevs forskningsprojekt ”Eksperimentalfilm genopdaget. En kunsthistorisk analyse af danske eksperimentalfilm i et international perspektiv”.

Birgitte Thorsen Vilslev er ph.d.-stipendiat i kunsthistorie ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet med ansættelse ved SMK, Statens Museum for Kunst og DFI, det Danske Filminstitut. Hendes aktuelle forskningsprojekt ”Eksperimentalfilm genopdaget. En kunsthistorisk analyse af danske eksperimentalfilm i et international perspektiv” tager udgangspunkt i danske eksperimentalfilm, som befinder sig i det DFIs og SMKs arkiver. Da det er et stort set overset forskningsområde, involverer projektet grundforskning og nye analyser af filmmateriale fra disse arkiver, bl.a. på baggrund af det hidtil eneste oversigtsværk, Nørresteds og Krarups Eksperimentalfilm i Danmark fra 1986. Målet er at bidrage til beskrivelsen og forståelsen af danske kunstneres filmeksperimenter og indskrive disse eksperimenter i et internationalt og interdisciplinært film- og kunsthistorisk felt.

Den første del af projektet omhandler tidlig dansk eksperimental film fra 1940’erne og frem til de tidlige 1960’ere – inkluderende værker af kunstnere såsom Albert Mertz, Jørgen Roos, Richard Winther, Robert Jacobsen and Wilhelm Freddie – og undersøger forbindelserne til tidlige film- og avantgardebevægelser, såsom abstrakt film, surrealistisk film, russisk konstruktivisme, sovjetisk montage, tysk ekspressionisme, cinéma pure, absolut film og situationistisk film.

Den anden del af projektet vil følge udviklingen af eksperimentalfilm op i de sene 1960’ere og 70’eres revolutionære tanker om filmkunst i denne periode. Det indbefatter film omkring filmkollektivet ABCinema, hvor en gruppe af billedkunstnere og filmkunstnere arbejdede sammen i slutningen af 1960’erne, heriblandt Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Jørgen Leth and Ole John. ABCinema var blandt andet inspireret af den franske nybølge filmskaberen, French new wave filmmaker Godards og af den amerikanske popkunstner, Warhols eksperimenterende film. Kvindelige kunstnere som Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Petersen og Jytte Rex stod bag anden vigtig feministisk filmbevægelse i dansk kunst i denne periode.

Et hovedanliggende i projektet vedrører definitionen af betegnelsen, eksperimentalfilm. Hvornår kan en film betragtes som eksperimentel? Hvordan har forståelsen af denne betegnelse ændret sig gennem historien? På hvilken måde relaterer den til andre betegnelser, såsom kunstfilm, avantgardefilm, minor cinemas og expanded cinema? Hvilke potentialer er der i et studie af mindre og regionale film? Og hvilke perspektiver er der i eksperimentalfilm i det komplekse felt i samtidskunst i dag med indflydelse fra videokunst og nyere mediekunst? Intentionen er at forskningen i eksperimentalfilm kan danne et historisk fundament for forståelsen af udvekslinger mellem film- og billedkunst med relevante perspektiver for begge områder i dag.

 

Kontakt

Birgitte Thorsen Vilslev
Ph.d.-stipendiat
birgittevilslev@hum.ku.dk