Publikationer / Mette Kramer

Artikler i tidsskrifter

The Mating Game in Hollywood Cinema - A Darwinian Approach, 2004, New Review of Film and Television Studies, London, 2:2, 137-159

Funktion og følelse – kvindefilmens biologi, 2005, Kritik – særnummer om Neuro-æstetik, København, 174, 57-63

Partnervalg på film, 2006, Mediekultur, København, 40: 53-63

The Embrace of Mother Nature: Appraisal Processes and the Regulation of Affect in Attachment Genres, 2010, New Review of Film and Television Studies, London, 8:4, 412-435

Sygdomsbilleder på film – om følelsernes asymmetri og det opbyggelige i negative følelser, 2010, Passepartout, Århus, Temanummer om Det Syge, 30, 126-138
 

Afhandling / monografier

Romancing the Mind – Women, Emotion, Cognition, and Film, 2008
Upubliceret Ph.d. afhandling, Afdeling for Film- og Medievidenskab, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, København, Københavns Universitet
 

Kapitler i antologier

Film, følelser og kognition, 2007, i Følelser og kognition redigeret af Martin Skov og Thomas Wiben Jensen, København, København, Forlaget Museum Tusculanum, 243-262

The Epistemology of the Gaze, 2007, i Narration and Spectatorship in Moving Images, redigeret af Barbara Fisher Anderson og Joseph Anderson, Cambridge Scholars Press, Cambridge, 136-146

Partner Selection and Hollywood Films, 2012, skrevet med Torben Grodal i The Psychology of Love Vol. 2: Emotion and Romance, redigeret af Michele A. Paludi, Praeger, Santa Barbara, 3-22

Film, Neuro-aesthetics and Empathy, 2014 skrevet med Torben Grodal i An Introduction to Neuroaesthetics: The Neuroscientific Approach to Aesthetic Experience, Artistic Creativity, and Arts Appreciation redigeret af Jon O. Lauring, Museum Tusculanums Forlag, København, 139-158

Film, Empathy and the Brain, 2014 (juni), skrevet med Torben Grodal i særnummer om film, omsorg og moral, Recherches Sémiotiques, Zurich, uoplyste sideantal
 

Publikationer / uden peer review
Artikler

Visuel lyst og bløde film - kropslig funktionalitet og den kvindelige tilskuer, 2004 (vinter), Kosmorama 234, 50, København, 131-151

Melodramaet og det universelle tab af relationelle bånd, Tidsskriftet CUT, nr. 99, maj 2012, København, uoplyste sideantal

Kontakt

Lars-Martin Sørensen
Forskningsleder
Tlf. +45 3374 3574
larss@dfi.dk