Om ISAN - International Standard Audiovisual Number

ISAN (International Standard Audiovisual Number) er et nummersystem til unik og vedvarende identifikation af audiovisuelle værker og versioner af samme, herunder film, kortfilm, dokumentarfilm, tv-programmer, sportsbegivenheder, reklame, osv.

Gennem ISAN Version er det er muligt at identificere alle relaterede versioner af et værk, såsom varianter (udtryk, manifestationer), sprog, udgaver, klip, medie-elementer, digitale kodninger, osv. ISAN Version giver også mulighed for at identificere nært relateret indhold og øvrige emner, herunder reklamemateriale, soundtracks etc.

Kontakt ISAN

Registreringen kan ske via nedenstående adresse. Her kan man også henvende sig med evt. tvivlsspørgsmål m.m. Det er gratis for danske producenter at foretage registrering pr. 1. januar 2021.

ISAN Denmark 
Producent Rettigheder Danmark, 
Sverigesvej 2, 4200 Slagelse
Phone: +45 42 70 95 51
Email Andreas Godtfredsen: ago@producentrettigheder.dk
Web: in construction

 

Kontakt

Billed- & Plakatarkivet
billedarkiv@dfi.dk