Skoleforløb

FILM-X styrker elevernes evne til at kommunikere multimodalt. Gennem et kreativt filmproduktionsforløb opnår eleven via egne erfaringer kritisk forståelse for billedbårne fortællingers virkemidler og kompleksitet.

studie2_instruktoer

Instruktør guider skuespillere i STUDIE 2

Skoletjenesten i FILM-X tilbyder varierede undervisningsforløb målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Her kan du vælge et emne, der understøtter de emner og mål, eleverne skal arbejde med i skolen.

Se oversigten over skoleforløb

Filmproduktion giver eleverne et audio-visuelt sprog og kritisk medie-forståelse

Billedbårne fortællinger er elevernes foretrukne kilde til viden og information, til underholdning og social interaktion. Og med de mobile enheder har så godt som alle elever adgang til selv at udtrykke sig via billedbårne fortællinger. Men det at have adgang er ikke det samme som at være kompetent. Eleverne har brug for at træne og reflektere over deres anvendelse af filmsproget, og her kan FILM-X spille ind.

Når elever producerer deres egne film, optræder de som kreative og målrettede producenter. Den didaktiske ramme i FILM-X byder på en klassisk produktionsproces med professionelt filmudstyr og forproducerede filmklip og lyde - og kyndig vejledning fra filmpædagogiske guider. Rammen understøtter, at eleverne på kort tid kan producere en film med et professionelt look, hvor deres egen fortælling bringes i spil.

Processen med at optage og klippe filmen er både åben og eksperimenterende, så fantasien og kreativiteten sættes i spil.

Samtidigt leder processen hen mod et færdigt produkt, og derfor skal gruppen undervejs træffe beslutninger omkring deres films budskab, fortælling og virkemidler. Her trækker de på deres egne filmreferencer og får gennem dialogen med kammeraterne og de filmfaglige guider nuanceret deres begreber og bevidsthed omkring filmsproget.

Erfaringen i FILM-X styrker således både elevens evne til at udtrykke sig bevidst i en æstetisk fortælling og elevens kritiske blik på film og billedbårne medietekster som konstruerede og manipulerede.

hold_med_guideFilmhold gennemser optagelse sammen med deres guide

Book forløb

Alle skolebesøg bookes i vores online bookingkalender

Kalenderen viser ledige besøg 6 mdr frem. Besøg frigives løbende hver den 1. i måneden

Alle skoleforløb udvikles i samarbejde med Skoletjenesten.

Skoletjenesten logo


Nyhedsbrev


Få nyheder fra Filmcentralen om film til grundskolen

 

Kontakt

Skoletjenesten

Kontakt for vejledning og booking udenfor åbningstiden pr telefon 3374 3669 eller e-mail: film-x@dfi.dk

Film_x_logo_farve

Filmhuset
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412