Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

REPORTAGE. Det Danske Filminstitut vil arbejde sammen med branchen for at kortlægge årsagerne til, at så få kvinder søger om støtte til spillefilm. Det var en af udmeldingerne fra administrerende direktør Henrik Bo Nielsen på en præsentation af "Undersøgelse af kønsfordeling i dansk film" i Cinemateket onsdag den 1. juni. Flere kvindelige aktører udtrykte deres utålmodighed.

ligestilling-2

Deltagere til præsentationen af undersøgelsen af kønsfordelingen i dansk film.

Flere mænd end kvinder søger og modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, og de mandlige spillefilminstruktører får generelt højere støttebeløb. På dokumentarfilmområdet går det nærmest omvendt. Det og meget andet fremgår af en ny undersøgelse fra Filminstituttet, som blev præsenteret for offentligheden onsdag eftermiddag i Bio Asta i Cinemateket.

Link til rapporten Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film (PDF)

Her var stemningen blandt de fortrinsvist kvindelige fremmødte en blanding af nysgerrighed, harme og utålmodighed. Eller som ledelsesforsker Betina Wolfgang Rennison i sit oplæg om kønskoder beskrev følelsen som: "Forbandet. Og ivrige efter at finde ud af, hvorfor det er sådan."

"Jeg er så glad for, at vi sidder her i dag," udtrykte producer Malene Flindt Pedersen efter gennemgangen af undersøgelsen. "Jeg tror, vi alle sammen har det sådan, at vi er så utålmodige. Vi kan ikke vente på, at det her bliver lavet om, for vi har ventet så længe."

Problemet er først og fremmest den skæve repræsentation på lærredet, mener hun og bakkes op af tallene: Kvinder udgør kun 33 % af både hovedroller i fiktionsfilm og medvirkende i dokumentarfilm.

"Vi er gået glip af så mange historier, og det er også derfor, vi har travlt. Vi har kun fortalt en halv sandhed i hundredvis af år. Vores døtre og os selv har ikke de rollemodeller at spejle os i. Vi har bare vænnet os til at identificere os med manderoller. Jeg tror, det kan blive fantastisk for mændene at se langt flere kvinderoller, og jeg tror, der er penge i lortet," sagde Malene Flindt Pedersen.

Skæv støtte

Undersøgelsen viser bl.a. også, at mandlige instruktørers spillefilm modtager 30 procent højere produktionsstøtte end deres kvindelige kollegers.

"Jeg synes virkelig, det er rystende at se, at mænd i gennemsnit får næsten en hel million mere per spillefilm, de laver," sagde instruktør Charlotte Sachs Bostrup. "Betyder det så, at piger har mindre tid til at lave deres film, at der ikke er råd til ligeså gode skuespillere eller hold, eller hvilke konsekvenser får det økonomiske gab?" spurgte hun og peger på faren ved, at producere spekulerer i at hyre mandlige instruktører for at sikre flere penge.

Konkrete indsatser sammen med branchen

At det skal laves om er Henrik Bo Nielsen ikke i tvivl om. Ikke fordi ligestilling ifølge direktøren er et mål i sig selv, men fordi mere diversitet blandt ansøgerne giver en højere kvalitet. "Der, hvor jeg som filminstitutdirektør føler mig mest snydt, er i forhold til de ansøgninger, jeg ikke får," sagde han og henviser til det talent, der går tabt, når de kvindelige instruktører "forsvinder" et sted mellem endt uddannelse og spillefilmdebut.

Men hvordan skal det så laves om? Hverken Henrik Bo Nielsen eller bestyrelsesmedlem i Filminstituttet Søren Friis Møller, der holdt oplæg om den voksende modbevægelse til "den hvide mands gode smag", tror på kvoter som middel. "Efter min opfattelse er kvoter den mest forsimplede og sidste løsning, man skal gribe til," sagde Søren Friis Møller. Han forklarede synspunktet med, at kvoter dels tager fokus væk fra de kunstfaglige diskussioner, dels er "skruen uden ende" – for skal vi så også have kvoter for etnicitet, handicap, seksualitet og social baggrund?

"Jeg er optimistisk på den danske filmbranches vegne. Selvfølgelig kan den branche komme op med langt mere fornuftige, langt mere kreative og langt mere interessante løsninger på det her spørgsmål," siger han.

De løsninger skal være bredt forankret og skal blandt andet findes i en proces, som Filminstituttet igangsætter og faciliterer i samarbejde med branchen. Formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl vil være ankerperson for et tema, der kigger nærmere på tallene fra undersøgelsen og deres betydning. Bestyrelsesmedlem af Danske Dramatikere Jenny Lund Madsen vil stå i spidsen for et andet tema, der undersøger, hvorfor Filminstituttet modtager færre ansøgninger om spillefilmproduktion fra kvindelige instruktører. Og endelig vil formand for Danske Biografer Kim Pedersen lede et tema om de kommercielle interesser i flere film af kvinder. Henrik Bo Nielsen opfordrede alle til at melde andre temaer ind.

Halvandet år giver Henrik Bo Nielsen arbejdet, før bestyrelsen vil evaluere indsatsen og vurdere, om tallene har rykket sig, eller om der må andre virkemidler i brug. Succeskriteriet er ikke et bestemt tal, men at "den flade kurve forandrer sig," siger han.

Tale og handling

Her efterlyser Nanna Frank Rasmussen, filmanmelder på Jyllands-Posten og formand for WIFT Danmark, en mere konkret handlingsplan.

"Er Filminstituttet ikke snart træt af at tale om tingene og nedsætte flere grupper og flere workshops og nye tal, der skal fremlægges?" spurgte hun og foreslog Filminstituttet at lade sig inspirere af Det Svenske Filminstitut, der har skabt en ligelig kønsfordeling ved at true med kvoter. Det har ifølge SFI kun forhøjet kvaliteten i filmene.

"Jeg foreslår, at man her i Danmark, hvis man vil blive ved med at holde workshops frem for rigtigt at gøre noget, inviterer Canada, Irland og eventuelt England og Sverige, som har sat sig nogle konkrete mål og også sat tid på, hvor lang tid, der skal gå, før tingene bliver ændret."

"Du ved, jeg anerkender dit synspunkt, men jeg anerkender det ikke nødvendigvis som en entydig sandhed," svarede Henrik Bo Nielsen. "Jeg iagttager også svensk film ganske nøje, og jeg ville ikke bytte udvikling og resultater med dem de sidste fem år. Jeg vil hellere have den udvikling, der er i dansk film, og de resultater, danske filmkunstnere har præsteret de sidste fem år både på hjemmemarkedet og internationalt.

"Jeg tror, de fleste af os har sådan en utålmodighed. Den bagkant må være nået. Og der bliver ved med at være tænketanke og workshops og nye tal," sagde instruktør Phie Ambo

"Når jeg bliver spurgt, om jeg er træt af at holde tænketanke, vil jeg sige, 'Næ.' For vi er lige begyndt," sagde Henrik Bo Nielsen.

Her protesterede den svenskfødte instruktør Karin Westerlund: "Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan gøre to ting samtidigt," sagde hun til stor latter i salen. "Vi vil vældig gerne have workshops og sidde og diskutere. Det synes jeg er fint. Men kan man ikke også indføre det, man har gjort i Sverige? True med kvoter, så der sker noget."

Christina Rosendahl ender diskussionen med at gyde olie på vandene.

"Jeg er faktisk rigtig glad for, at I nu igangsætter en proces," sagde hun. "Jeg kan godt forstå trætheden ved workshops og samtaler og alt det der. Jeg tror også bare, vi er nødt til at erkende, at det her faktisk er kompliceret. Og vi er ikke særlig kloge, heller ikke til at føre debatten. Den har ikke været særligt nuanceret indtil nu, synes jeg, selvom den har været meget engageret. Derfor har vi i bestyrelsen i Danske Filminstruktører været rigtig glade for, at vi ikke bare skal kigge på far, og så kommer han og giver nogle succeskriterier og løsninger, men at vi er med til at definere dem. Når man kigger på den skare, der sidder her nu, er der nogle mennesker, der mangler. Det er nogle, vi skal ud i baglandet og have ildnet op. Og der er det altså vigtigt, at engagementet er forankret hos os.

Har du input til, hvilke perspektiver på kønsdebatten, Filminstituttet og branchen skal tage op? Skriv til Filminstituttets arbejdsgruppe ved Kirsten Barslund, kirstenb@dfi.dk.

Nyheder fra dfi.dk

/om mangfoldighed i dansk film

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

28. november 2017 | Af Redaktionen 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen har givet hinanden hånd på at arbejde sammen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på teater- film og tv-pr...
Social og geografisk vinkel på dansk film

Social og geografisk vinkel på dansk film

1. november 2017 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Ny undersøgelse tegner for første gang et samlet billede af den danske filmbranches sociale og geografiske sammensætning. Rapportens data skal berig...
Dansk film og kulturel globalisering

Dansk film og kulturel globalisering

12. oktober 2017 | Af Redaktionen NY BOG. Gennem analyse og interviews med 11 danske instruktører undersøger forfatterne Ib Bondebjerg og Ulla Bondebjerg, hvordan kulturel globalisering og udviklin...
Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

5. oktober 2017 | Af Redaktionen KØN. Europarådet har netop vedtaget en anbefaling om ligestilling mellem mænd og kvinder i den audiovisuelle sektor Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad ho...
Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

15. september 2017 Forskningsprojekt skal undersøge fiktionsinstruktørers vej fra uddannelse til debut. Caroline Livingstone, specialestuderende på Film- & Medievidenskab ved Københavns Universite...
Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

5. juli 2017 KØN. Mens bølgerne går højt på sociale medier har Filminstituttet og branchen gang i konkrete initiativer for at rette op på kønsbalancen i dansk film: En frivillig selvangivelse for f...
Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

18. maj 2017 KØN. Europæisk ekspertgruppe med dansk deltagelse har netop afleveret forslag til anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor. Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad h...
Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

17. marts 2017 | Af Redaktionen KØN. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes det nye dialogforum, der skal igangsætte og koordinere konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i da...
Indsats for større ligelighed

Indsats for større ligelighed

16. december 2016 KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning o...
'Det her kommer til at gøre en forskel'

'Det her kommer til at gøre en forskel'

21. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Bevidstgørelse, afrapportering og konkrete målsætninger ad frivillighedens vej er nøglen til at rette op på den skæve kønsbalance i den danske filmbranch...
Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

4. november 2016 INVITATION. Tre aktionsgrupper har nu offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan vi retter op på kønsbalancen i dansk film, og inviterer til debat på Det Danske Filminstitut de...
Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

1. november 2016 | Af Redaktionen KØN. Fordelingen af køn i dansk film er skæv. Det skal ændres, og jo før, jo bedre. Det er afsættet for tre aktionsgrupper, der siden august har arbejdet på at ska...
Flere kvinder på lærredet – en utopi?

Flere kvinder på lærredet – en utopi?

1. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Kvinder er for ringe repræsenteret i de film, der bliver vist i danske biografer. Men vi kan ikke ændre Hollywood, så lad os koncentrere os om den danske...
Debatarrangement om diversitet i dansk film

Debatarrangement om diversitet i dansk film

12. september 2016 MANGFOLDIGHED. Aarhus Filmværksted og Kvindemuseet inviterer til debat med Aktionsgruppen for større diversitet i dansk film. Arrangementet foregår i Aarhus den 29. september 201...
Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

23. august 2016 KØN. Nu går tre aktionsgrupper i gang med arbejdet for større diversitet i dansk film. Af Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen, Kim Pedersen og Henrik Bo NielsenI forlængelse a...
Nye initiativer for større diversitet i dansk film

Nye initiativer for større diversitet i dansk film

7. juli 2016 KØN. Tre aktionsgrupper skal arbejde for større diversitet i dansk film. Ankerpersonerne for de tre grupper, Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen og Kim Pedersen, inviterer her samme...
Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

3. juni 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Det Danske Filminstitut vil arbejde sammen med branchen for at kortlægge årsagerne til, at så få kvinder søger om støtte til spillefilm. Det var en af udmeldi...
Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

1. juni 2016 KØNSFORDELING. Flere mænd end kvinder søger og modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, og mændene får generelt højere støttebeløb. Billedet er dog omvendt, når det gælder dokument...
Kønsfordeling i dansk film

Kønsfordeling i dansk film

27. maj 2016 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Det Danske Filminstitut har undersøgt kønsfordelingen i dansk film bag kameraet, i filmen, på filmuddannelserne, i bestyrelsesstolene og i biografsædern...
Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

16. marts 2016 | Af Redaktionen ETNISK MANGFOLDIGHED. Overgangen til det nye år blev startskuddet for en mentor-ordning i filmbranchen. Det er endnu et tiltag blandt flere, som skal styrke etnisk m...
Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

7. oktober 2015 ETNISK MANGFOLDIGHED. Hvad skal der til for at øge den etniske mangfoldighed i dansk film? Det har Filminstituttet og filmbranchen sat sig for at undersøge. Et fælles charter, en ca...
Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

17. september 2015 INVITATION. Det Danske Filminstitut inviterer branchen til et arrangement om etnisk mangfoldighed i dansk film den 6. oktober kl. 13 i Cinemateket. På træffet vil branchens ce...
Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

13. august 2015 MANGFOLDIGHED. Filmbranchen og Filminstituttet har sammen udarbejdet et charter, der skal styrke etnisk og kulturel mangfoldighed i danske film. Foto fra casting-workshop. Med det...
Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

26. januar 2015 MANGFOLDIGHED. Dansk film afspejler ikke samfundets etniske mangfoldighed. Derfor har Det Danske Filminstitut i samarbejde med filmbranchen igangsat en række initiativer, så dansk f...
Nyheder fra dfi.dk
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412