Indsats for større ligelighed

KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning og indledt en række initiativer for at øge antallet af kvinder i dansk film.

kvinderifilm450x300

Tre selvstændige aktionsgrupper med brancherepræsentanter og eksperter fremlagde i november en række anbefalinger, som er indgået i Filminstituttets aktuelle udmelding.

Det Danske Filminstitut ønsker markant større kønsmæssig ligelighed både foran og bag kameraet. Det skal blandt andet ske gennem etablering af et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer, gennem konkrete tiltag i Filminstituttets egen organisation og via løbende monitorering og udgivelse af statistik om køn i dansk film. Det er hovedpunkterne i den indsats, som Filminstituttet nu sætter i værk for at få flere kvinder i dansk film.

Indsatsen sker efter et forløb, hvor tre selvstændige aktionsgrupper med brancherepræsentanter og eksperter efter grundige drøftelser har fremlagt en række anbefalinger til, hvordan vi får flere kvinder i dansk film.

Direktør Henrik Bo Nielsen ser frem til det kommende arbejde: "Vi vil det her! Ambitionen er, at dansk film i langt højere grad afspejler sammensætningen i befolkningen. Vi har haft en livlig dialog og et produktivt samarbejde med branchen, og vi glæder vi os til at komme videre med arbejdet og skabe forandringer. Jeg er sikker på, at deltagerne i de tre aktionsgrupper vil opleve, at langt de fleste af deres forslag er blevet imødekommet."

Målsætninger – ikke kvoter

Det Danske Filminstituts bestyrelse vedtog for nylig den overordnede retning for indsatsen og opfordrer til, at Filminstituttet klart og tydeligt tilkendegiver, at øget mangfoldighed er ønskværdig og et væsentligt middel til at styrke kvaliteten i dansk film.

Filminstituttet har på den baggrund formuleret en målsætning, hvori det lyder, at DFI ambitiøst og aktivt overalt i sit virke vil fremme mangfoldighed, herunder en større ligelighed af mænd og kvinder i dansk film. Ønsket er at opnå en bedre kønsbalance uden anvendelse af kvoter.

Alle indsatser forankres i et samarbejde, hvor Filminstituttet og branchen i fællesskab bidrager til:

  • At etablere et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer. Filminstituttet bidrager til, at resultater heraf offentliggøres, og at der sikres en fortsat levende og åben debat.
  • At sikre, at der på alle relevante områder på Filminstituttet indarbejdes indsatser, der understøtter ønsket om en bedre kønsbalance. Det gælder f.eks. i al kommunikation, i filmstøtte, i festivalarbejde og i invitationer til paneler, debatter, udvalg m.v. Indsatserne integreres i årlige mål- og strategiplaner.
  • At monitorere data om køn og publicere disse i årlige redegørelser. Der afsættes midler til at belyse årsagssammenhænge mellem data i kvalitative analyser.

Direktør Henrik Bo Nielsen siger, "Den dybere effekt af indsatsen vil vi først mærke over tid. Der skal en kulturændring til. Jeg er klar over, at der hersker en stor utålmodighed – også hos mig selv. Nogle ser indførelse af kvoter som en slags quickfix; det mener vi ikke, er den rigtige vej at gå. Vi skal forsøge at fjerne bias og barrierer i vores støttesystem, men hvis der ikke i ansøgningsflowet kommer langt flere kvinder, nytter det ikke.”

Indsats i samarbejde med branchen

Det forudgående arbejde med køn i dansk film har stået på et års tid og har fokuseret på at få etableret et fælles datagrundlag samt dialog med branchen.

Rapporten Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film blev præsenteret før sommerferien og satte lys på betydelige skævheder. Efterfølgende har de tre selvstændige aktionsgrupper drøftet konsekvenser og årsagssammenhænge og har fremlagt en række anbefalinger. Aktionsgruppernes rapporter fremhæver alle vanetænkning, ubevidste mønstre og blinde vinkler som centrale barrierer for videre forandringer.

"Det har ikke været nogen let opgave for grupperne og deres tovholdere, Jenny Lund Madsen, Christina Rosendahl og Kim Pedersen. Det er komplekse problematikker," siger Henrik Bo Nielsen." Det foreløbige arbejde har allerede demonstreret gevinsten ved et iderigt og forpligtende samarbejde med branchen; det er en tvingende nødvendighed, hvis vi skal nå i mål."

Nyheder fra dfi.dk

/om mangfoldighed i dansk film

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

28. november 2017 | Af Redaktionen 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen har givet hinanden hånd på at arbejde sammen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på teater- film og tv-pr...
Social og geografisk vinkel på dansk film

Social og geografisk vinkel på dansk film

1. november 2017 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Ny undersøgelse tegner for første gang et samlet billede af den danske filmbranches sociale og geografiske sammensætning. Rapportens data skal berig...
Dansk film og kulturel globalisering

Dansk film og kulturel globalisering

12. oktober 2017 | Af Redaktionen NY BOG. Gennem analyse og interviews med 11 danske instruktører undersøger forfatterne Ib Bondebjerg og Ulla Bondebjerg, hvordan kulturel globalisering og udviklin...
Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

5. oktober 2017 | Af Redaktionen KØN. Europarådet har netop vedtaget en anbefaling om ligestilling mellem mænd og kvinder i den audiovisuelle sektor Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad ho...
Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

15. september 2017 Forskningsprojekt skal undersøge fiktionsinstruktørers vej fra uddannelse til debut. Caroline Livingstone, specialestuderende på Film- & Medievidenskab ved Københavns Universite...
Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

5. juli 2017 KØN. Mens bølgerne går højt på sociale medier har Filminstituttet og branchen gang i konkrete initiativer for at rette op på kønsbalancen i dansk film: En frivillig selvangivelse for f...
Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

18. maj 2017 KØN. Europæisk ekspertgruppe med dansk deltagelse har netop afleveret forslag til anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor. Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad h...
Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

17. marts 2017 | Af Redaktionen KØN. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes det nye dialogforum, der skal igangsætte og koordinere konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i da...
Indsats for større ligelighed

Indsats for større ligelighed

16. december 2016 KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning o...
'Det her kommer til at gøre en forskel'

'Det her kommer til at gøre en forskel'

21. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Bevidstgørelse, afrapportering og konkrete målsætninger ad frivillighedens vej er nøglen til at rette op på den skæve kønsbalance i den danske filmbranch...
Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

4. november 2016 INVITATION. Tre aktionsgrupper har nu offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan vi retter op på kønsbalancen i dansk film, og inviterer til debat på Det Danske Filminstitut de...
Flere kvinder på lærredet – en utopi?

Flere kvinder på lærredet – en utopi?

1. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Kvinder er for ringe repræsenteret i de film, der bliver vist i danske biografer. Men vi kan ikke ændre Hollywood, så lad os koncentrere os om den danske...
Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

1. november 2016 | Af Redaktionen KØN. Fordelingen af køn i dansk film er skæv. Det skal ændres, og jo før, jo bedre. Det er afsættet for tre aktionsgrupper, der siden august har arbejdet på at ska...
Debatarrangement om diversitet i dansk film

Debatarrangement om diversitet i dansk film

12. september 2016 MANGFOLDIGHED. Aarhus Filmværksted og Kvindemuseet inviterer til debat med Aktionsgruppen for større diversitet i dansk film. Arrangementet foregår i Aarhus den 29. september 201...
Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

23. august 2016 KØN. Nu går tre aktionsgrupper i gang med arbejdet for større diversitet i dansk film. Af Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen, Kim Pedersen og Henrik Bo NielsenI forlængelse a...
Nye initiativer for større diversitet i dansk film

Nye initiativer for større diversitet i dansk film

7. juli 2016 KØN. Tre aktionsgrupper skal arbejde for større diversitet i dansk film. Ankerpersonerne for de tre grupper, Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen og Kim Pedersen, inviterer her samme...
Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

3. juni 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Det Danske Filminstitut vil arbejde sammen med branchen for at kortlægge årsagerne til, at så få kvinder søger om støtte til spillefilm. Det var en af udmeldi...
Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

1. juni 2016 KØNSFORDELING. Flere mænd end kvinder søger og modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, og mændene får generelt højere støttebeløb. Billedet er dog omvendt, når det gælder dokument...
Kønsfordeling i dansk film

Kønsfordeling i dansk film

27. maj 2016 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Det Danske Filminstitut har undersøgt kønsfordelingen i dansk film bag kameraet, i filmen, på filmuddannelserne, i bestyrelsesstolene og i biografsædern...
Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

16. marts 2016 | Af Redaktionen ETNISK MANGFOLDIGHED. Overgangen til det nye år blev startskuddet for en mentor-ordning i filmbranchen. Det er endnu et tiltag blandt flere, som skal styrke etnisk m...
Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

7. oktober 2015 ETNISK MANGFOLDIGHED. Hvad skal der til for at øge den etniske mangfoldighed i dansk film? Det har Filminstituttet og filmbranchen sat sig for at undersøge. Et fælles charter, en ca...
Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

17. september 2015 INVITATION. Det Danske Filminstitut inviterer branchen til et arrangement om etnisk mangfoldighed i dansk film den 6. oktober kl. 13 i Cinemateket. På træffet vil branchens ce...
Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

13. august 2015 MANGFOLDIGHED. Filmbranchen og Filminstituttet har sammen udarbejdet et charter, der skal styrke etnisk og kulturel mangfoldighed i danske film. Foto fra casting-workshop. Med det...
Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

26. januar 2015 MANGFOLDIGHED. Dansk film afspejler ikke samfundets etniske mangfoldighed. Derfor har Det Danske Filminstitut i samarbejde med filmbranchen igangsat en række initiativer, så dansk f...
Nyheder fra dfi.dk

Fakta

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. DFI's bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til i samarbejde med branchen at styrke mangfoldighedsindsatsen med fokus på køn, etnicitet samt social og geografisk baggrund. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film. Læs mere.

Læs Det Danske Filminstituts Målsætning for en bedre kønsbalance i dansk film.

Kontakt

Redaktionen: redaktionen@dfi.dk


nyhed

delpaafacebook

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412