Indsats for større ligelighed

KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning og indledt en række initiativer for at øge antallet af kvinder i dansk film.

kvinderifilm450x300

Tre selvstændige aktionsgrupper med brancherepræsentanter og eksperter fremlagde i november en række anbefalinger, som er indgået i Filminstituttets aktuelle udmelding.

Det Danske Filminstitut ønsker markant større kønsmæssig ligelighed både foran og bag kameraet. Det skal blandt andet ske gennem etablering af et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer, gennem konkrete tiltag i Filminstituttets egen organisation og via løbende monitorering og udgivelse af statistik om køn i dansk film. Det er hovedpunkterne i den indsats, som Filminstituttet nu sætter i værk for at få flere kvinder i dansk film.

Indsatsen sker efter et forløb, hvor tre selvstændige aktionsgrupper med brancherepræsentanter og eksperter efter grundige drøftelser har fremlagt en række anbefalinger til, hvordan vi får flere kvinder i dansk film.

Direktør Henrik Bo Nielsen ser frem til det kommende arbejde: "Vi vil det her! Ambitionen er, at dansk film i langt højere grad afspejler sammensætningen i befolkningen. Vi har haft en livlig dialog og et produktivt samarbejde med branchen, og vi glæder vi os til at komme videre med arbejdet og skabe forandringer. Jeg er sikker på, at deltagerne i de tre aktionsgrupper vil opleve, at langt de fleste af deres forslag er blevet imødekommet."

Målsætninger – ikke kvoter

Det Danske Filminstituts bestyrelse vedtog for nylig den overordnede retning for indsatsen og opfordrer til, at Filminstituttet klart og tydeligt tilkendegiver, at øget mangfoldighed er ønskværdig og et væsentligt middel til at styrke kvaliteten i dansk film.

Filminstituttet har på den baggrund formuleret en målsætning, hvori det lyder, at DFI ambitiøst og aktivt overalt i sit virke vil fremme mangfoldighed, herunder en større ligelighed af mænd og kvinder i dansk film. Ønsket er at opnå en bedre kønsbalance uden anvendelse af kvoter.

Alle indsatser forankres i et samarbejde, hvor Filminstituttet og branchen i fællesskab bidrager til:

  • At etablere et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer. Filminstituttet bidrager til, at resultater heraf offentliggøres, og at der sikres en fortsat levende og åben debat.
  • At sikre, at der på alle relevante områder på Filminstituttet indarbejdes indsatser, der understøtter ønsket om en bedre kønsbalance. Det gælder f.eks. i al kommunikation, i filmstøtte, i festivalarbejde og i invitationer til paneler, debatter, udvalg m.v. Indsatserne integreres i årlige mål- og strategiplaner.
  • At monitorere data om køn og publicere disse i årlige redegørelser. Der afsættes midler til at belyse årsagssammenhænge mellem data i kvalitative analyser.

Direktør Henrik Bo Nielsen siger, "Den dybere effekt af indsatsen vil vi først mærke over tid. Der skal en kulturændring til. Jeg er klar over, at der hersker en stor utålmodighed – også hos mig selv. Nogle ser indførelse af kvoter som en slags quickfix; det mener vi ikke, er den rigtige vej at gå. Vi skal forsøge at fjerne bias og barrierer i vores støttesystem, men hvis der ikke i ansøgningsflowet kommer langt flere kvinder, nytter det ikke.”

Indsats i samarbejde med branchen

Det forudgående arbejde med køn i dansk film har stået på et års tid og har fokuseret på at få etableret et fælles datagrundlag samt dialog med branchen.

Rapporten Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film blev præsenteret før sommerferien og satte lys på betydelige skævheder. Efterfølgende har de tre selvstændige aktionsgrupper drøftet konsekvenser og årsagssammenhænge og har fremlagt en række anbefalinger. Aktionsgruppernes rapporter fremhæver alle vanetænkning, ubevidste mønstre og blinde vinkler som centrale barrierer for videre forandringer.

"Det har ikke været nogen let opgave for grupperne og deres tovholdere, Jenny Lund Madsen, Christina Rosendahl og Kim Pedersen. Det er komplekse problematikker," siger Henrik Bo Nielsen." Det foreløbige arbejde har allerede demonstreret gevinsten ved et iderigt og forpligtende samarbejde med branchen; det er en tvingende nødvendighed, hvis vi skal nå i mål."

Nyheder fra dfi.dk

/om mangfoldighed i dansk film

Social og geografisk vinkel på dansk film

Social og geografisk vinkel på dansk film

1. november 2017 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Ny undersøgelse tegner for første gang et samlet billede af den danske filmbranches sociale og geografiske sammensætning. Rapportens data skal berig...
Dansk film og kulturel globalisering

Dansk film og kulturel globalisering

12. oktober 2017 | Af Redaktionen NY BOG. Gennem analyse og interviews med 11 danske instruktører undersøger forfatterne Ib Bondebjerg og Ulla Bondebjerg, hvordan kulturel globalisering og udviklin...
Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

5. oktober 2017 | Af Redaktionen KØN. Europarådet har netop vedtaget en anbefaling om ligestilling mellem mænd og kvinder i den audiovisuelle sektor Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad ho...
Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

15. september 2017 Forskningsprojekt skal undersøge fiktionsinstruktørers vej fra uddannelse til debut. Caroline Livingstone, specialestuderende på Film- & Medievidenskab ved Københavns Universite...
Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

5. juli 2017 KØN. Mens bølgerne går højt på sociale medier har Filminstituttet og branchen gang i konkrete initiativer for at rette op på kønsbalancen i dansk film: En frivillig selvangivelse for f...
Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

18. maj 2017 KØN. Europæisk ekspertgruppe med dansk deltagelse har netop afleveret forslag til anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor. Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad h...
Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

17. marts 2017 | Af Redaktionen KØN. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes det nye dialogforum, der skal igangsætte og koordinere konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i da...
Indsats for større ligelighed

Indsats for større ligelighed

16. december 2016 KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning o...
'Det her kommer til at gøre en forskel'

'Det her kommer til at gøre en forskel'

21. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Bevidstgørelse, afrapportering og konkrete målsætninger ad frivillighedens vej er nøglen til at rette op på den skæve kønsbalance i den danske filmbranch...
Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

4. november 2016 INVITATION. Tre aktionsgrupper har nu offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan vi retter op på kønsbalancen i dansk film, og inviterer til debat på Det Danske Filminstitut de...
Nyheder fra dfi.dk

Fakta

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. DFI's bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til i samarbejde med branchen at styrke mangfoldighedsindsatsen med fokus på køn, etnicitet samt social og geografisk baggrund. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film. Læs mere.

Læs Det Danske Filminstituts Målsætning for en bedre kønsbalance i dansk film.

Kontakt

Redaktionen: redaktionen@dfi.dk


nyhed

delpaafacebook

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412