2 mio. kr. til 3 eksterne værksteder

4. maj 2004
Det Danske Filminstitut
støtter 3 eksterne værksteders arbejde med at fremme talentudvikling og
professionelt eksperimenterende filmkunst. Det er Århus Filmværksted, som
får 950.000 kroner i støtte i år. Animationsværkstedet i Viborg, der med
en resultatkontrakt over 3 år kan sikre grundlaget for værkstedet med
750.000 kroner. Og det er Fast Video i København, der med en lignende
3årig resultatkontrakt står til at modtage 300.000 kroner om
året.
Støtten udbetales
igennem ordningen for ekstern værkstedsaktivitet, som har til formål at
styrke identifikation og udvikling af nyt talent på film- og
multimedie-området, samt at fremme værkstedsaktiviteter, som er forankret
i selvejende eller kommunale institutioner, foreninger mv. Sigtet med
støtten er at skabe en passende geografisk fordelt adgang til
professionelle produktionsfaciliteter og kompetent faglig
assistance.
Støtten er tidligere
blevet tildelt til særlige projekter. Det er første gang, at støtten
tildeles via flerårig resultatkontrakt.950.000 til Århus
FilmværkstedMed Filmby Århus har Århus kommune taget initiativ til at
Danmarks næststørste by skal spille en rolle i dansk filmproduktion.
Sammen med de øvrige vestdanske initiativer og puljer ser det ud til, at
der langsomt er basis for en professionalisering af talentmassen i
Århus-området. Århus Filmværkstedet har med sin lange historie bevist, at
værkstedet kan være rammen om væsentlige talentudviklende initiativer. Med
støtten fra DFI vil vi gerne give Århus Filmværksted mulighed for at
fokusere på og styrke udviklingen af de bedste talenter. At
professionalisere og øge kvaliteten af de filmfolk - instruktører,
manusforfattere, producere og øvrige holdmedlemmer - der kan komme til at
udgøre et egentlig professionelt produktionsmiljø i Vestdanmark.
750.000 til nye tegnefilmstalenterMed Undervisningsministeriets
godkendelse af Karakteranimator uddannelsen i foråret 2003 har Morten
Thorning og THE ANIMATION WORKSHOP bevist, at Viborg kan rumme et kreativt
udviklende miljø for animation i Danmark. Uddannelsens 36 elever
specialiserer sig i karakteranimation, og det åbner op for behovet for at
kunne præsentere sig i form af et konkret tegnefilmsprojekt. Det kan enten
være et visitkort til animationsbranchen, det kan være et favntag med den
svære disciplin som animationsinstruktør, eller det kan være forsøg med
tegnefilmssproget f.eks. i computerspil. Det er dette vigtige led i
elevernes vej ud i animationsbranchen, THE ANIMATION WORKSHOP udgør.
Støtten gives med det formål at skabe betingelserne for et værksted,
som klart har egne mål og resurser adskilt fra uddannelsen. Værkstedet
skal således også kunne være et tilbud til andre end uddannelsens
afgangselever. Det kræver eget udstyrsbudget og egen
ledelse/medarbejder(e). Samarbejdet med uddannelsen er essentielt. Men med
godkendelse som SU-berettiget uddannelse og med den planlagte flytning til
større og bedre lokaler over de næste 2 år er en klar deling af
uddannelsens og værkstedets opgaver vigtig for at sikre dets
aktiviteter.
Med et kig på værkstedets hjemmeside kan man ved selvsyn se nogle af de
fantastiske resultater de relativt små midler, der hidtil har været til
rådighed, har medført. Animatorernes kreativitet kræver en styring, som
værkstedet kan være et væsentligt bidrag til. Samarbejde med Filmskolen og
den internationale orientering, som såvel skole som værksted har stået
for, er helt afgørende for at niveauet for dansk animation holdes oppe, og
eleverne kan leve af at lave tegnefilm efter endt uddannelse.
300.000 til kunstnernes foreningFast Video blev startet ved hjælp
af en større bevilling fra Kulturministeriets Udviklingsfond i 1999 og
drevet for denne støtte frem til 2002. I 2002 støttede DFI Fast Video, og
i 2003 har Billedkunstrådet sikret driften af værkstedet. Fast Video har
en væsentlig egenfinansiering gennem medlemsbetaling.
Fast Video har en voksende medlemskreds. Målet er 90 kunstnere i 2006.
Medlemskredsen rummer såvel manifesterede som nye, unge kunstnere indenfor
videoinstallationer, videokunst og eksperimentalfilm.
Fast Video udgør et tilbud for det behov en større og større kreds af
kunstnere har for udstyrsstøtte. Moderne kunst har især op igennem 80'erne
og 90'erne i stigende grad betjent sig af teknisk avanceret film-, video-
og multimedieudstyr. Tendenser begge Det Danske Filminstituts værksteder
har mærket kraftigt. Værkstederne har da også igennem årene ydet væsentlig
støtte til videokunst. Det væsentligste argument for denne støtte har
været den stærke inspiration, filmkunsten historisk har fået fra
billedkunsten. Men billedkunstnere har en anden mere individuel
arbejdsform, et andet forum og en anden kunstnerisk diskurs. Klarest
udtrykt i at videokunstens væsentligste forum er gallerier og
udstillingssteder - ikke biografer og tv.
Fast Video har vist sig levedygtig og endda voksende. Den nuværende
ledelse tegner til at kunne give Fast Video et nyt løft. Med en støtte
over 3 år kan man forvente at Fast Video konsoliderer sig og får ro til
sin primære virksomhed og får styrket den tekniske kvalitet af værkstedets
projekter. Dog er yderligere finansiering en afgørende forudsætning.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Det Danske FilminstitutOmrådedirektør Lars Feilberg, 33 74 34 33,
larsfe@dfi.dkLeder af
Filmværkstedet, Prami Larsen, 33 74 34 84, pramil@dfi.dk