Støtteportalen

Her finder du nyheder, driftinformation, vejledninger og hyppigt stillede spørgsmål om brugen af støtteportalen.

Information om støtteportalen

Opdatering af budgetformularer

Vi har erfaret, at budgetformularerne i Støtteportalen kan være vanskelige at udfylde korrekt, da tillæggene (budgetusikkerhed, administrationstillæg samt producent overhead på Kort- og dokumentarfilm) beregnes på baggrund af de indtastede beløb, og at disse ikke altid stemmeroverens med de fatiske beløb for tillæggene i det detaljeret budget.

Vi har derfor ændret budgetformularerne, så felterne for ekskluderet beløb, procentsats samt beløb for tillæg nu er skrivefelter. Det betyder, at man som ansøger skal udfylde disse felter med de tilsvarende tal fra ens detaljeret budget. 

New Danish Screen-ansøgning på Støtteportalen

Dato: 08.05.2024
Udrulningen af det nye digitale ansøgningssystem – Støtteportalen – er i fuld gang. Den 8. januar kom turen til New Danish Screen.

Det er vigtigt at have MitID Erhverv login på plads, hvis man planlægger at søge om støtte.

FAQ


Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål angående brugen af Filminstituttets støtteportal.

Jeg kan ikke finde min støtte (projekt og sager)

Støttesystemet er således at der er et projekt fx. en film og så søger man støtte til dette. Da man ofte søger flere støtter til samme projekt, bliver disse derfor underliggende sager under projektet

Har man åbnet projektsiden, så kan man også åbne støttesiden i afsnittet "støtter til projektet"

 

Hvordan indsender jeg et bilag?

Der skal indsendes et nyt bilag til en indsendt ansøgning, men hvordan gøres dette?

På støttesiden i afsnit FORMULAR klikkes der på BILAG

Der ligger en række bilagsmuligheder og finder du ikke en der passer direkte, så anvend  "evt. andre"

Hvordan indsender jeg en aflevering?

I en igangværende støttesag er der tilknyttet en række afleveringer, så som "støttetilsagn retur", udviklingsresultat, regnskab mv. Når disse skal indsendes, gå til støttesiden og find afsnit AFLEVERINGER

i det pop-up der nu kommer klikker man på afleveringstekst eller ikonet til højre, så kan der uploades aflevering og klik indsend.

 

Jeg vil gerne dele min ansøgning med en anden, hvordan gør jeg det?

Det er muligt at dele sin ansøgning med en anden på holdet/ eller i selskabet. 

OBS. Den person man gerne vil dele si ansøgning med, skal have oprette en profil i støtteportalen.

Gå ind på støttesiden på den ønskede støtte og under Handlinger vælger man Adgangsliste

I pop-op vælger man først Samarbejde og dernæst Tilføj samarbejdspartner

Dernæst indtastes mailadresse på den person, som man ønsker at dele støtten med og trykker Fortsæt. Det er vigtigt at mailadressen er identisk med den som profilen indeholder.

Som det sidste vælger man enten at give læse adgang eller læse + skrive adgang - derefter trykker man Bekræft.

 

 

Hvordan sletter jeg min kladde? og hvordan sletter jeg et fejloprettet projekt?

Det kan ske at der oprettes en nyt projekt ved en fejl, eller en forkert ansøgningskladde og at man så gerne vil slette. 

Kladde slettes ved at man først åbner kladden, som ligger under projektet