2 mio. kr. til udvikling af nye filmtalenter


Pressemeddelse
27.08.2001
Det Danske
Filminstitut har i 2001 afsat 2 mio. kr. til en ny værkstedsstøtteordning,
der skal bidrage til talentudvikling og eksperimenterende filmkunst i
Danmark.
Den nye
støtteordning er øremærket til værkstedsaktiviteter i foreninger og i
selvejende institutioner samt aktiviteter i kommunalt regi.
Det er ønsket, at
de nye midler kan fordeles med passende geografisk spredning, således at
nye filmtalenter kan tilbydes professionelle produktionsfaciliteter og
kompetent faglig assistance flere steder i landet. Filminstituttet driver
selv værksteder i København og Haderslev.
Støtten kan
primært søges til at produktionsrelaterede omkostninger, tekniske
faciliteter og ekspertbistand. Støtte forudsætter medfinansiering fra
anden side. Egentlige driftsomkostninger skal således søges dækket gennem
anden indtægt eller tilskud.
Vilkårene for
støtte under den nye ordning findes på www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=6970
Ansøgningsskema
kan downloades på www.dfi.dk/dfi/filmstoette/skemaer/eksternvaerksted.doc eller rekvireres hos
Filmværkstedet på telefon 33 74 34 80.
Der er deadline
for første ansøgningsrunde den 28. september 2001.
Henvendelser
fra pressen bedes rettet til: Det Danske FilminstitutLars
Feilberg, områdedirektør, Produktion & UdviklingTelefon 33 74 34
33 el. mobil 20 27 79 69, larsfe@dfi.dk
Øvrige
henvendelser bedes rettet til:Det Danske FilminstitutPrami Larsen,
leder af FilmværkstedetTelefon 33 74 34 84, pramil@dfi.dk