36 millioner i MEDIA støtte sidste år

MEDIA uddelte i 2013 knap 760 mio. kr. til projekter i de 33 medlemslande. Ud af dette beløb har danske selskaber modtaget lige knap 36 mio. kr. – lidt mindre end i 2012, hvor danske ansøgere opnåede omkring 42 mio. kr. i støtte.

I sær på udviklingsstøtter til enkeltprojekter har de danske projekter klaret sig godt i 2013. Der er uddelt støtte til 12 danske enkeltprojekter, heraf 8 fiktionsprojekter, 2 animationsfilm og 2 dokumentarfilm. Fem selskaber har fået slate støtte, hvor man kan søge om udvikling til 3-5 projekter. Det er Danish Documentary, Bullitt Film, Zentropa, Miso Film og Made In Copenhagen.

På TV Broadcast, der støtter fiktions-, dokumentar- eller animationsprojekter og serier beregnet til TV, er der blandt andet givet støtte til dokumentarfilmen "Cooper's Challenge" og drama satsningerne "The Team" fra Nordisk Film og Miso Film's "1864"

Med MEDIA-støtte til spiltitler som "Double Trouble", "Tall Tales" og "Wendy - the Phantom Horse", står Danmark igen stærkt, når det handler om støtte til interaktive værker.

Også de to københavnske film festivaler Buster og CPH:DOX, samt Odense International Film Festival har modtaget MEDIA støtte i 2013, ligesom EDN, Filmkontakt Nord, Viborg Animationsskole og den nye spiluddannelse Eucroma igen har fået støtte.

Cirkulation af europæisk film

En stor del af støtten til Danmark ligger på distributionsområdet, hvor danske distributører har fået støtte til import og distribution af europæiske titler.

Ud over de 36 millioner støttekroner, har en række danske film inddirekte fået 19 millioner kr. i støtte igennem udenlandske distributører. Dette kommer ikke danske selskaber direkte til gode, men øger de enkelte films muligheder på det europæiske marked. Nogle af de film, der fik støtte i 2013 er: "Nymphomaniac", "Kvinden i Buret", "Kapringen" og "Only God Forgives".

Danmark har 12 biografer, som er medlemmer af biografnetværket Europa Cinemas, modtaget støtte via MEDIA. For at modtage støtten forpligter biograferne sig til at have minimum 25 % ikke-nationale europæiske film på programmet.

På listen over MEDIA resultater kan man se hvilke projekter, der har fået støtte i 2013.


Aktuelle Deadlines i Et Kreativt Europa

FESTIVALER
22. februar 2014 og 4. juli 2014

UDVIKLING AF ENKELTPROJEKTER
28. februar 2014 og 6. juni 201


TV-PROGRAMMER

28. februar 2014 og 13. juni 2014

SELEKTIV DISTRIBUTION

28. februar 2014 og 2. juli 2014

SLATE FUNDING

28. marts 2014

UDVIKLING TIL SPIL

28. marts 2014