Ændret ansøgningsfrist til Public Service Puljen

Næste ansøgningsfrist for produktionsstøtte fra Public Service Puljen ændres fra den 15. januar til den 20. marts 2009.

Ændringen skyldes, at der siden ordningens start er udviklet en række projekter, som inden for de nærmeste måneder forventes at være modnet til vurdering for eventuel produktionsstøtte. Filminstituttet finder det således formålstjenligt, at vente med næste ansøgningsrunde til der er et samlet overblik over de resterende støttemidler i Public Service Puljen forud for sidste virkningsperiode i 2009.

Der kan løbende ansøges om støtte til udvikling af tv-drama og tv-dokumentar fra Public Service Puljen.

Om Public Service Puljen www.dfi.dk/filmbranchen.