Ændret pointsystem på 60/40-ordningen

Pointsystemet i forbindelse med ansøgninger til 60/40-ordningen er ændret.

I forbindelse med ansøgningsfristen til 60/40-ordningen mandag den 10. januar er pointskemaet justeret på to områder. Det drejer sig om de point, der gives i forbindelse med størrelsen af tv-engagement, og de point, der gives i forbindelse med den ansøgte produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut.

Finansieringssammensætningen i danske film er ændret i kraft af den nye filmaftale, hvor tv bidrager med færre midler og Filminstituttet med flere. Det eksisterende pointskema er udformet på baggrund af den tidligere finansieringssammensætning. I forbindelse med ansøgningsfristen den 10. januar vil der både komme ansøgninger, hvor tv er engageret med midler fra den gamle filmaftale, og ansøgninger, hvor tv er engageret med midler fra den nye filmaftale.

For at stille alle ansøgninger lige i vurderingen, har Filminstituttet ændret pointsystemet, så det kan rumme film med tv-engagement fra både den gamle filmaftale og den nye filmaftale.

De objektive point i skemaet vil blive tildelt på følgende grundlag:

Den ansøgte DFI-produktionsstøtte

  • 0 point: over 40%
  • 10 point: 30-40%
  • 20 point: under 30%

Størrelsen af TV's samlede engagement

  • 0 point: under 2 millioner DKK
  • 10 point: 2-4 millioner DKK
  • 20 point: over 4 millioner DKK

Det har ikke været muligt at oversætte den eksisterende 4-delte pointskala direkte, da vi ikke kender de fremtidige vilkår for tv-stationernes engagement i dansk film.

Der er ingen ændringer i det resterende pointskema.