Ændring af den regionale støtte for 2014 tilskudsmidler

I det nye år kommer der et loft på de regionale støttemidler på en mio. kr. pr. film.

Da den overvejende del af de regionale tilskudsmidler er bevilget i perioden fra 2011-2013, besluttede Det Danske Filminstituts bestyrelse den 10. december 2013, at ordningen får et loft på støtten på en mio. kr. pr. film i forligsperioden sidste år 2014.

Filminstituttet er i denne forligsperiode forpligtet til at yde støtte til regionale filmproduktioner på mindst 28 millioner i forligsperioden.

Støtten er bevilget til meromkostninger som følge af produktion udenfor hovedstadsområdet f.eks. til diæter, ophold forplejning og transport mv.

Ordningen er gældende for spillefilm, dokumentarfilm og film med støtte fra New Danish Screen.

Den praktiske ansøgning og håndtering af støtteordningen er ellers uforandret.