Ændringer af 60/40-støtten i 2003

19.12.2002
I filmaftalen for
2003-2006 er der lagt op til en justering af Filminstituttets
60/40-ordning, idet loftet på nuværende maks. 5 mio. kr. fjernes med
henblik på at skabe større mulighed for variation i den støtte, som kan
gives til de enkelte film.
Ændringerne til
60/40-ordningen er under udarbejdelse og forventes først at gælde fra
april 2003.
Ansøgninger modtaget
inden vedtagelsen af de nye vilkår vil blive behandlet efter de gældende
vilkår. Ansøgninger til 60/40-ordningen i første kvartal af 2003 må
forvente en sagsbehandlingstid på omkring 9 uger, herefter forventes
sagsbehandlingstiden at blive kortere.
Vi ønsker alle en god
jul og et godt nytår og glæder os til det fortsatte samarbejde i det nye
år.
Det Danske Filminstitut
Produktionschef Marianne
Moritzenmariannem@dfi.dk,
telefon 33 74 34 51
Områdedirektør Lars
Feilberglarsfe@dfi.dk, telefon 33
74 34 33