Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

KØN. Nu går tre aktionsgrupper i gang med arbejdet for større diversitet i dansk film.

Af Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen, Kim Pedersen og Henrik Bo Nielsen

I forlængelse af præsentationen af et nyt fælles datagrundlag om kønsfordelingen i dansk film annoncerede vi i begyndelsen af juli rammerne for tre aktionsgrupper, som skal komme med konkrete bud på, hvordan der kan skabes større diversitet i dansk film.

Hen over sommeren har vi henvendt os til en række ressourcepersoner i filmbranchen og bedt dem om at deltage. Det er personer med erfaringer, som vi finder værdifulde i arbejdet. Vi har fået samlet tre grupper af skarpe hoveder, som vi har tillid til sammen kan sikre, at diskussioner og løsningsforslag bliver præget af klogskab, nøgternhed, mod og humor.

Mangfoldighedsindsats

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film. DFI's bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til – i samarbejde med branchen – at styrke indsatsen med fokus på køn samt etnisk og social baggrund.

Det Danske Filminstitut udgav i juni 2016 "Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film". Med afsæt i rapportens data bliver der nu arbejdet videre med at identificere barrierer og igangsætte initiativer, der kan skabe forandring på kort og lang sigt.

Læs mere om mangfoldighedsindsatsen.

Send dine ideer til mangfoldighed@dfi.dk.

koensfordeling-i-dansk-film_130px
Undersøgelse af
kønsfordelingen i
dansk film
(PDF)
Det Danske Filminstitut
/ Juni 2016

Vi kunne have peget på mange flere relevante til arbejdet, men ud fra de generelle erfaringer med sammensætning af effektive og operationelle gruppestørrelser, har vi valgt ud fra begrænsningens kunst.

Grupperne mødes første gang i denne uge, og efter flere møder i de kommende uger vil vi i midten af oktober gøre en første status og komme med forslag til, hvordan vi hurtigst muligt kan rette op på skævheder mht. kønsfordelingen i dansk film.

Se grupperne nedenfor.

Input er meget velkomne

Tøv ikke med at komme med input til arbejdet. Løse ideer og nye vinkler er fortsat meget velkomne på mailadressen mangfoldighed@dfi.dk. Hvis du giver dit besyv dér, når det frem til arbejdsgrupperne.

Vi håber, du har lyst til at bidrage og være med til at skabe forandring.

Venlig hilsen

Christina Rosendahl, instruktør og formand for Danske Filminstruktører
Jenny Lund Madsen, manuskriptforfatter og medlem af bestyrelsen i Danske Dramatikere
Kim Pedersen, formand for brancheforeningen Danske Biografer
Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør i Det Danske Filminstitut


Aktionsgrupperne vedr. køn i dansk film

GRUPPE 1: FORTOLKNING OG KONKLUSIONER

Birgitte Stærmose, instruktør, medlem af bestyrelsen for Danske Filminstruktører
Hella Joof, instruktør, manuskriptforfatter, skuespiller
Jakob Høgel, producer i Meta Film. tidl. kunstnerisk leder af New Danish Screen/DFI
Katrina Schelin, leder af DOXBIO, bestyrelsesmedlem i WIFT
Marianne Siig, head of diversity i Nordea, Blogger på Berlingske.dk
Meta Louise Foldager Sørensen, producent og ejer af Meta Film, CEO og executive producer hos SAM Productions
Nønne Rosenring, instruktør, producent, distributør
Søren Frellesen, manuskriptforfatter, instruktør og medlem af Danske Dramatikeres ligestillingsudvalg
Tine Fischer, grundlægger af og direktør for CPH:DOX

Christina Rosendahl, instruktør og formand for Danske Filminstruktører, tovholder for gruppen

1. møde afholdes torsdag den 25. august kl. 14-16 på DFI.

GRUPPE 2: BESLUTNINGSPROCESSER OG KOMMERCIELLE INTERESSER

Bo Erhardt, producent, Nimbus Film
Christian Rank, producer, TV2
Hanne Palmquist, Nordic Commissioning Editor, HBO
Henrik Bo Nielsen, adm. direktør, DFI
Jacob Jarek, producent, Profile Pictures
Jonna Jensen, direktør, Biografklub Danmark
Marianne Mouritzen, afdelingschef, DFI
Martin Kofoed Hansen, analysekonsulent, DFI
Palle Dam Leegaard, specialkonsulent, DFI (Substitut for Henrik Bo Nielsen fra 1. september)
Rene Ezra, producer, Nordisk film
Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent, DFI
Sarita Christensen, producent, Copenhagen Bombay
Sisse Graum Jørgensen, producer, Zentropa Entertainments
Sune Lund Thomsen, film- og distributionschef, SF Studios

Kim Pedersen, formand for brancheforeningen Danske Biografer, tovholder for gruppen

1. møde afholdes onsdag den 24. august kl. 14-16 på DFI.

GRUPPE 3: IDENTIFICERE OG EFTERPRØVE BARRIERER

Arne Bro, prorektor og leder af tv-uddannelsen på filmskolen
Birgitte Hjort Sørensen, skuespiller 
Charlotte Sieling, instruktør
Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelationer, Københavns Universitet
Lars Rahbek, producer og Head of Production SF Film
Mette Damgaard, leder af New Danish Screen, DFI 
Mette Heeno, manuskriptforfatter og medlem af Danske Dramatikeres bestyrelse
Michel Schønnemann, producent
Rasmus Kloster Bro, instruktør og medlem af Danske Filminstruktørers bestyrelse
Rikke Tambo, producer og bestyrelsesformand Super 16

Jenny Lund Madsen, manuskriptforfatter og medlem af Danske Dramatikere bestyrelse. Tovholder for gruppen.

1. møde afholdes tirsdag den 23. august kl. 15-17 på DFI.