Filminstituttet forlænger lukning frem til 14. april

Filminstituttet er lukket frem til 14. april. Det sker efter regeringens udmelding om forlængelse af lukningen af offentlige institutioner.

Filminstituttets medarbejdere arbejder i denne periode hjemmefra, og sagsbehandlingen fortsætter i videst muligt omfang. Der afholdes ikke fysiske møder, men der er mulighed for at holde virtuelle møder.

Filminstituttets prioriteringer i forbindelse med sagsbehandling og bevillinger er at sikre, at så mange aktiviteter som muligt kan fortsætte under nedlukningen, samt at etablere de bedst mulige vilkår for filmbranchen til det tidspunkt, hvor igangværende og kommende produktioner kan genoptages.

Det betyder, at:

  • der kan bevilges støtter til manuskriptudarbejdelse og til udvikling, som det er praktisk muligt at gennemføre, og som overholder de forskrifter, som regeringen har vedtaget. Der er således ikke længere tale om et loft på støtter på 150.000 kr.
  • der kan bevilges lanceringsstøtte til film, der vil udnytte biograflukningen til en hurtigere lancering på en digital platform.
  • der kan bevilges andre relevante støtter til aktiviteter, som kan realiseres inden for regeringens forskrifter.
  • der som hovedregel ikke vil blive bevilget produktionsstøtte til nye film, før der er klarhed over, hvornår der igen kan arbejdes normalt. Undtaget herfra er dog produktionsstøtte til film, som kan gennemføres uden at komme i konflikt med de restriktioner, som regeringen har vedtaget.

Alle andre indstillinger forberedes og bevilges på et senere tidspunkt. Allerede bevilgede støtter udbetales som normalt.

Filminstituttet accepterer udsættelser af afleveringer, arrangementer mv. som følge af sundhedssituationen.

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

I forhold til bevillinger til aktiviteter, der ikke kan gennemføres og må aflyses, fx lancering af film, festivaldeltagelse mv., følger Filminstituttet de regler, der er fastlagt i støttevilkårene, hvor ikke forbrugt støtte opgøres og tilbagebetales, men Filminstituttet accepterer allerede afholdte udgifter.

I forhold til de produktioner, der er indstillet eller udskudt, vil Filminstituttet inden for de gældende ordninger og rammer forsøge at afhjælpe de problemer, der er opstået, og sikre, at filmene kan færdiggøres.