Publikum tættere på – 10 centrale indsigter

NY RAPPORT. Filminstituttet har sammen med antropologer fra bureauet Will & Agency og repræsentanter for filmbranchen undersøgt, hvordan man i dansk film arbejder med og forholder sig til publikum. Indsatsen munder nu ud i 10 indsigter og nye anbefalinger.

Antropologer fra bureauet Will & Agency indledte i efteråret 2019 en dialog med en række centrale brancheaktører for at undersøge, hvordan og med hvilket resultat filmbranchen arbejder med publikum på alle stadier af en films liv. Initiativet fik overskriften Publikum tættere på, og arbejdet er nu mundet ud i 10 centrale indsigter og anbefalinger, som Filminstituttet følger op med konkrete bud på initiativer for 2020.

Formålet med Publikum tættere på

Filminstituttet ønsker med Publikum tættere på at blive klogere på, hvordan og hvornår man som manuskriptforfatter, instruktør, producer og distributør har opmærksomhed på sit potentielle publikum og med hvilken indsigt, hensigt og konsekvens, man har det. Hvordan opdyrker og videndeler man indsigter om publikum på tværs? Og hvordan sikrer man, at filmene taler til eller udfordrer publikum? Ønsket er også at afdække med hvilket sprog, der tales om publikum på tværs af filmoplevelsens skabere – fra idé til lancering.

Kreativ frihed er kardinalpunktet i skabelsen af film, men dialogen om publikum er vigtig. På Filminstituttet glæder vi os over det positive engagement Publikum tættere på har mødt i processen, hvor brancheaktører fra alle grene generøst har delt erfaringer, metodik og idéer.  

Centrale indsigter og anbefalinger

Designantropologer fra Will & Agency giver i rapporten 10 centrale indsigter og overordnede anbefalinger til at få publikum tættere på.

Undersøgelsen peger bl.a. på, at der ligger et potentiale i en målrettet og langt tidligere samtale om publikum mellem de kreative og evt. i tidligere samspil med distributører og PR-ressourcer. Der peges endvidere på, at der forståelsesmæssigt er stor afstand mellem de kreative og distributionen i filmbranchen, og at manglen på et fælles sprog mellem disciplinerne kan være én af årsagerne. Det er også tydeligt, at der savnes en fælles forståelse af helt centrale begreber, som ofte bruges i filmbranchen.

10 centrale indsigter

 1. Der arbejdes med et ”falsk” publikum i dansk film
 2. Branchen har svært ved at involvere publikum
 3. Der mangler en målrettet og tidligere samtale om publikum
 4. Eksisterende viden er ikke tilgængelig i den rette form
 5. Afstanden mellem kreative og distributører er for stor
 6. Der mangler konsensus ift. betydningen af ”positionering”
 7. Der er stor interesse for publikumsfiaskoer
 8. De kreative oplever ”pølsefabrik” i lanceringer af film
 9. Branchen har lavt kendskab til mulighederne for at søge støtte til publikumsudvikling
 10. Der mangler konkrete metoder og processer for at skabe tidlig publikumsbevidsthed

”Det har været interessant at se, hvordan der mangler en fælles forståelse af bestemte ord, der bruges meget ofte på tværs af branchen. Fx har ’positionering’, ’lancering’ og ’publikum’ vist sig at blive brugt meget forskelligt. Særligt ordet publikum: For nogle dækker det udelukkende over biografgæster, mens det for andre i højere grad kan ses som brugere, seere eller modtagere,” siger Rikke Flodin, antropolog, Will & Agency.

Will & Agency har ligeledes erfaret, at der huserer et såkaldt ’falsk’ publikum i dansk film, og at der i bred forstand mangler konkrete metoder, værktøjer og processer for at skabe publikumsbevidsthed og arbejde med reel publikumsresearch i de helt tidligere faser af en films udvikling.

Undersøgelsen afdækker en meget stor interesse og nysgerrighed hos de kreative aktører i forhold til mere viden om publikum, som man kan opleve befinder sig hos enkeltpersoner eller i systemer og formater, som man ikke kan tilgå, afkode eller som ikke opleves som tilstrækkeligt inspirerende. Undersøgelsen peger også på, at der grundlæggede er et lavt kendskab til mulighederne for at søge Filminstituttet om støtte til udviklingen heraf.

Næste skridt

Filminstituttet ønsker med Publikum tættere på at sætte lys på de mulige gevinster ved at skærpe bevidstheden om publikum i de tidligere udviklingsfaser, men også ved at distributørledet i højere grad ser de kreatives viden og research som kilde til inspiration og kreativ sparring i lanceringen – i forhold til at præcisere filmenes relevans, aktualitet og betydning.

For mere information

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Filminstituttet har også haft blik for, hvordan institutionen fremadrettet kan understøtte filmbranchen på disse punkter ved at sparre og dele indsigter i forhold til publikum på en måde, som skaber værdi for de enkelte processer.

Ud fra indsigterne fra undersøgelsen og branchens dialog har Filminstituttet i første omgang defineret tre indsatsområder, som vil blive prioriteret og sat i gang i løbet af 2020. Filminstituttet er optaget af, at disse initiativer opleves som relevante for branchen og den løbende dialog med repræsentanter for branchen fortsætter.

De tre definerede indsatsområder er:

 1. Vidensdeling og inspiration – fra data til indsigter med ny praksis og nye formater
 2. Udvikling af rammerne for et tidligt publikumsmøde i udviklingen
 3. Støttepulje til at afprøve og eksperimentere med metoder og værktøjer for publikumsudvikling og publikumsresearch i de tidlige udviklingsfaser

”Undersøgelsen og branchen har sat lys på nogle interessante muligheder for at skærpe bevidstheden om publikum tidligere og italesætte filmprojekternes relevans, appel og betydning for publikum i alle led via et tydeligere fælles sprog,” fortæller Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent på Filminstituttet, og fortsætter:

Undersøgelsesmetode

Will & Agency gennemførte i efteråret 2019 14 dybdegående kvalitative interviews med en række aktører på tværs af filmbranchen.

 

Indsigterne udledt af de anonymiserede interviews dannede grundlag for tre workshops, hvor en tilsvarende tværfaglig arbejdsgruppe på 16 branchefolk åbent og ærligt har forholdt sig til kollegers udsagn og generøst delt og udvekslet egne erfaringer og indsigter.

 

Will & Agency har dokumenteret processerne og analyseret samtalerne, som danner baggrund for rapporten.

”Vi har igennem hele processen lyttet med fra sidelinjen, og vi ønsker nu at understøtte og udvikle de elementer, som vi kan bistå med. I forhold til vidensdeling er idéen fx, at vi vil skabe et inspirerende univers, hvor man kan finde indsigter og viden om markedet og publikum i formater, der passer til ens behov. Et univers, der samler og viser, hvordan danske film rent faktisk lanceres og med hvilke elementer. Adgang til et overblik over de danske films digitale kampagneindhold, tror vi også, kan tjene som inspiration og som viden om, hvordan der rent faktisk udvikles og arbejdes med lancering anno 2020.”

Publikum tættere på fortsætter med at være et fokusområde for Filminstituttet. Ovenstående indsatsområder er på nuværende tidspunkt i udvikling, og der kan komme flere afledte indsatser i spil. Det er ønsket, at filmbranchen spiller den afgørende rolle ift. at skærpe bevidstheden om publikum tidligere i udviklingsprocesserne, og at broen mellem de kreative og fx. distributørerne styrkes i gensidig forståelse og udvekslende inspiration med respekt for alle kreative processer, der fortsat skal være drivende for relevante, aktuelle, udfordrende, kunstneriske og appellerende danske film i fremtiden.