Analyse: Premieresætningen i efteråret 2012

I efteråret 2012 havde otte danske film premiere inden for bare seks uger (uge 36-42). Dette gav næring til en diskussion af premieresætningen af danske film i forhold til konkurrencesituationen og den deraf afledte effekt på udnyttelsen af de enkelte danske films fulde potentiale.

Med analysen "8 film på 6 uger" konkluderer DFI nu:

  • Det øgede udbud af danske film i perioden fik ikke publikum til at øge deres biograffrekvens markant, hvilket havde været nødvendigt, hvis alle de danske film skulle have haft mulighed for at udnytte deres potentiale til fulde – indenfor så kort en periode 
  • Dansk film har med stor sandsynlighed mistet 130-190.000 billetter på grund af premieresætningen i efteråret 2012

Læs hele analysen, konklusioner og anbefalinger (PDF).  

Publikumsprofiler

Analysen anbefaler desuden, at der i premieresætningen af de danske film bør være et øget fokus på analyse af overlappende målgrupper, publikumsadfærd og konkurrencesituation mellem de danske film. På den baggrund gør DFI nu konkrete publikumsprofiler tilgængelige på tidligere danske film, således at biografer og distributører har mulighed for at trække på så mange historiske og relevante data som muligt i arbejdet med at optimere en dansk films premieresætning. 

Se mere på DFI Profilbasen

publikumsprofiler-eksempel2