Ansøgningsformularer til kort- og dokumentarfilm

22.
oktober 2004
I kraft af en fælles
redegørelse om filmkonsulentordningen til Kulturministeriet, udarbejdet af
Det Danske Filminstituts bestyrelse, Producenterne og Danske
Filminstruktører, indføres der fra 15. november 2004 ansøgningsformularer
til brug for førstegangs-ansøgninger og genansøgninger til kort- og
dokumentarfilm under filmkonsulentordningen.
Ansøgningsformularerne
har til formål at skabe ens vilkår for ansøgerne og forkorte
sagsbehandlingen i forbindelse med den første stillingtagen til
projektforslag samt at give ansøgere mulighed for en "second opinion",
hvilket indebærer, at en ansøgning efter et afslag automatisk kan overgå
til en anden filmkonsulent med henblik på en hurtig supplerende vurdering,
såfremt ansøgeren ønsker det.
Det skal understreges,
at vælger man "second opinion" hos en anden filmkonsulent, vil ansøgningen
blive vurderet på basis af den samme ansøgning uden mulighed for ændringer
eller indsendelse af supplerende oplysninger.
Ansøgningen skal
indeholde alle relevante oplysninger vedr. ansøger(e) og projekt. Det er
ansøgerens ansvar, at der er fyldestgørende redegjort for samtlige
punkter. Den indledende sagsbehandling forholder sig udelukkende til de
givne oplysninger, hvorfor ansøgninger kan meddeles afslag alene på
grundlag af projektbeskrivelsen i ansøgningsformularen. Bilag til
ansøgningen, jf. formularen, tages kun i betragtning, såfremt
projektbeskrivelsen skønnes at kunne danne grundlag for en videregående
sagsbehandling med henblik på støtte.
Der findes to
formularer: én til dokumentarfilm og én til kort fiktion. Formularerne er
obligatoriske at anvende ved første henvendelse til Filminstituttet
vedrørende et projekt.
Mangelfulde ansøgninger
kan ikke tages i betragtning og vil derfor blive returneret til
ansøgeren.
Manuskriptforfattere/instruktører kan ansøge om manuskriptstøtte.
Produktionsselskaber kan ansøge om manuskript-, udviklings- og
produktionsstøtte.
Ansøgningsformularen
skal udfyldes elektronisk og indsendes med almindelig post sammen med evt.
bilag.
Ansøgningsformularerne
findes på Filminstituttets websted:http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=21330
Eventuelle spørgsmål
bedes rettet til:
Det Danske
FilminstitutProduktion & UdviklingHenrik
Veileborgudviklingschef, kort- og dokumentarfilmTelefon 33 74 34
49