Ansøgningsfrist inden for 60/40-ordningen 5. februar 2007


Filminstituttet skal for en god ordens skyld minde om fristen for ansøgninger vedrørende støtte til manus- og projektudvikling samt produktionsstøtte inden for 60/40-ordningen den 5. februar 2007.

Som tidligere meddelt i nyhedsmail 22. december 2006 vil de indkomne ansøgninger blive sagsbehandlet på grundlag af det nye pointsystem til vurdering af projekter, der etableres i henhold til Filmaftalen 2007-2010.

Det er en forudsætning for sagsbehandlingen, at indsendte projektforslag opfylder de krav til ansøgningsmaterialet, der fremgår af Filminstituttets støttevilkår. Manuskriptudkast skal indsendes i 6 eksemplarer.

Det Danske FilminstitutClaus LadegaardHenning Camre